paypal platnosci mobilne ecommerce

Od 1 lipca 2015, Program Ochrony Kupujących PayPal obejmuje zarówno fizyczne, jak i cyfrowe produkty oraz usługi. Dobra niematerialne, czyli takie, które nie wymagają fizycznej przesyłki aby dotrzeć do kupującego, to poza usługami, między innymi cyfrowa muzyka, książki, gry, oprogramowanie czy bilety na podróże.

PayPal zwróci koszty wszystkim kupującym, którzy otrzymają usługę lub produkt znacząco odbiegające od wcześniejszego opisu lub gdy dokonają płatności i zakupiona usługa lub produkt nie zostaną do nich dostarczone.

To już kolejne rozszerzenie Programu Ochrony Kupujących, po zeszłorocznym uwzględnieniu produktów wykonanych na zamówienie i czterokrotnym przedłużeniu czasu na zgłaszanie roszczeń przez kupujących – z 45 do 180 dni.

Dobra cyfrowe pod ochroną

Wprowadzone zmiany są bezpośrednim następstwem opinii samych konsumentów, którzy postulowali rozszerzenie ochrony kupujących o usługi i dobra cyfrowe. Bazują również na sukcesie programu pilotażowego, zainicjowanego w czerwcu 2014, w Wielkiej Brytanii, który spotkał się z bardzo pozytywną reakcją brytyjskich konsumentów. Nowa ochrona pozwala bowiem na jeszcze pewniejsze korzystanie z systemu PayPal w celu zakupu usług i produktów cyfrowych, a także jeszcze bardziej umacnia reputację PayPal jako szybszego i bezpieczniejszego sposobu płatności online, na smartfonach i w sklepach.

Postępująca digitalizacja

“Dostrzegamy postępującą digitalizację usług i wierzymy, że dobra cyfrowe staną się siłą napędową całego e-commerce. Cieszymy się mogąc rozszerzyć nasz Program Ochrony Kupujących o dobra niematerialne i wyeliminować problemy powszechnie znane ich nabywcom” – mówi Damien Perillat, Dyrektor Zarządzający PayPal w Europie Środkowo-Wschodniej. “Jesteśmy przekonani, że za sprawą większej pewności konsumentów podczas zakupu cyfrowych produktów i usług, również sprzedawcy odniosą korzyści w związku z rozszerzeniem ochrony kupujących” – dodaje.

Od 1 lipca 2015, do grupy produktów i usług nie objętych ochroną kupujących, należeć będą jedynie: nieruchomości, firmy, pojazdy, przedmioty wykonane na zamówienie (roszczenia dotyczące niezgodności przedmiotu z opisem), maszyny przemysłowe, ekwiwalenty gotówki oraz przedmioty zabronione w ramach przyjętych zasady użytkowania systemu PayPal.

PayPal to globalna platforma, pozwalającą użytkownikom na 203 rynkach otrzymywać płatności w ponad 100 walutach, wypłacać na rachunki bankowe w 57 walutach 
i utrzymywać saldo na kontach PayPal w 26 walutach. PayPal jest częścią eBay (Nasdaq: EBAY), który we wrześniu 2014 zapowiedział planowane rozdzielenie firm w 2015 roku.