Tomasz Malicki, prezes zarządu Gino Rossi SA.
Tomasz Malicki, prezes zarządu Gino Rossi SA.

W drugim kwartale 2015 sprzedaż detaliczna marki Gino Rossi wzrosła o 11% rok do roku przy 10% wzroście średniej powierzchni handlowej, natomiast w Simple CP wzrost sprzedaży detalicznej w drugim kwartale wyniósł 11%, co jest zgodne ze wzrostem powierzchni sieci.

Wyniki sprzedaży

W czerwcu sprzedaż detaliczna Gino Rossi wzrosła o 4%, i wyniosła 9,9 mln zł, a sprzedaż detaliczna Simple Creative Products wzrosła o 3% do 8,3 mln zł w porównaniu rok do roku.
Sprzedaż w całej Grupie Gino Rossi w czerwcu wyniosła 22,1 mln zł i wzrosła o 6% w ujęciu rok do roku.

Narastająco w okresie od stycznia do czerwca 2015 r. sprzedaż detaliczna Gino Rossi wzrosła o 7%, a sprzedaż detaliczna Simple CP o 17%. Łącznie Grupa Gino Rossi zanotowała sprzedaż w okresie od stycznia do czerwca tego roku na poziomie 128,2 mln zł o 11% więcej w porównaniu do tego samego okresu roku ubiegłego.

Szacunkowa marża brutto ze sprzedaży w drugim kwartale tego roku w Gino Rossi wyniosła 45,4% wobec 47,3% w 2Q 2014. W Simple CP szacunkowa marża brutto ze sprzedaży w drugim kwartale tego roku wyniosła 58,9% wobec 64,7% w 2Q 2014.

Komentarz Tomasza Malickiego – prezesa zarządu Gino Rossi SA

– Jesteśmy zadowoleni z osiągniętych wyników sprzedaży, zarówno po pierwszym półroczu, jak i w drugim kwartale. Na pewno warto podkreślić, że wzrost sprzedaży w obu markach jest co najmniej na poziomie wzrostu powierzchni handlowej. Co więcej w marce Simple CP wiele nowych metrów handlowych pojawiło się na przełomie maja i czerwca, co nie zostało jeszcze odzwierciedlone we wzroście sprzedaży.

– W spółce Gino Rossi osiągnięte wyniki sprzedaży i marża są porównywalne rok do roku. Mimo trudnego rynku, spółka praktycznie utrzymała poziom marż z bardzo dobrego roku ubiegłego. Zgodnie z przyjętą strategią w spółce Gino Rossi najważniejsze działania będą odbywały się z zakresie podnoszenia marży brutto na sprzedaży, tak aby w przeciągu 2 najbliższych lat podnieść ja o około 4-5 punktów procentowych. Natomiast w spółce Simple CP duży nacisk zostanie położony na wzrost skali działalności. Widzimy możliwość otwarcia w Polsce jeszcze około 20 sklepów Simple CP.

– Podsumowując dane sprzedaży za czerwiec i pierwsze półrocze tego roku, chciałbym szczególnie podkreślić dwie bardzo pozytywne tendencje w segmencie odzieżowym. Po pierwsze na trudnym rynku zwiększyliśmy sprzedaż w segmencie odzieżowym (Simple CP), co nas bardzo cieszy. Tym bardziej, że mieliśmy wysoką bazę porównawczą z ubiegłego roku. Przypomnę, że sprzedaż Simple CP wzrosła w czerwcu ubiegłego roku o ponad 30%. Po drugie bardzo dobrze rozwija się sprzedaż w kanale internetowym – rok do roku wartość sprzedaży w kanale e-commerce podwoiła się. W ogólnej sprzedaży Simple CP w 2Q 2015 kanał internetowy stanowił 13% sprzedaży, wobec 7% w 2Q 2014 r.

– Dobre wyniki sprzedaży Simple CP to także zasługa poszerzenia kolekcji wiosna-lato 2015 w porównaniu do kolekcji z ubiegłego roku, m.in. o linie odzieży casual i office oraz o część kolekcji skierowanej do outletów.

– W podanej szacunkowej marży ze sprzedaży za drugi kwartał tego roku w Simple CP mamy spadek o 5 punktów procentowych, jednak nie jest powód do niepokoju. Przypomnę, że w drugim kwartale 2013 roku, gdy w salonach była pełna kolekcja poprzednich projektantów, mieliśmy marżę brutto na poziomie 58% i jest to raczej dolna granica marży jaką powinniśmy regularnie wypracować. Marża na poziomie 65% w drugim kwartale 2014 roku była wyjątkowo wysoka, o czym już wspomniałem, i wynikała również z tego, że mieliśmy bardzo mały udział starej kolekcji i kolekcji outletowej w sklepach Simple CP. Dlatego większość sprzedaży w drugim kwartale ubiegłego roku to były towary z nowej kolekcji, na których uzyskiwaliśmy wyższą marżę.

– Co jest istotne – na wysokość marży w drugim kwartale tego roku wpłynęła także zmiana struktury kanałów sprzedaży. Jak wspomniałem dynamicznie wzrosła sprzedaż w sklepie internetowym Simple CP, co wprawdzie wpływa ujemnie na marżę brutto ze sprzedaży, jednak już na poziomie rentowności operacyjnej jest bardzo korzystne. Ze względu na specyfikę towarową (sprzedaż również starszych kolekcji) marża brutto ze sprzedaży w e-sklepie kształtuje się na poziomach niższych niż w sklepach stacjonarnych. Podobnie jest ze sprzedażą w kanale outletowym – dodał Tomasz Malicki