dtz raport

Na koniec I kw. 2015 roku wielkość całkowitych zasobów nowoczesnej powierzchni handlowej w Polsce osiągnęła 12,9 mln mkw. powierzchni najmu.

Z 390 centrów handlowych najpopularniejszego formatu handlowego, zajmującego 9,4 mln mkw., niemal połowę stanowi powierzchnia najmu powstała ponad 10 lat temu. Kolejne 30 proc. to obiekty działające na rynku od ponad 5 lat.

Liczba centrów handlowych wchodzących w fazę dojrzałości z każdym rokiem się powiększa. Jednocześnie konkurencja na rynku centrów handlowych rośnie z roku na rok. Obecnie ponad 660 tys. mkw. powierzchni najmu centrów handlowych jest na etapie budowy, z datą otwarcia planowaną na lata 2015–2016.

Rosnąca konkurencja

Powstawanie nowych obiektów handlowych oznacza coraz powszechniejsze występowanie zjawiska nakładania się na siebie stref zasięgu i konkurowanie o tego samego klienta, który ma coraz większy wybór moż- liwości. Rosnące wskaźniki nasycenia powierzchnią handlową, w przypadku niektórych miast alarmująco wysokie, wskazują rejony szczególnie nasilonej konkurencji o portfel konsumenta, co przy rosnącej stopniowo, ale nie żywiołowo, sile nabywczej populacji oznacza podział tortu na mniejsze kawałki.

Rozrywka zyskuje na znaczeniu

W świetle obserwowanych wyraźnych zmian potrzeb i zachowań zakupowych klientów, którzy porzucają schemat kompleksowych zakupów produktów spożywczych na rzecz szybkich zakupów w dogodnej lokalizacji blisko domu czy miejsca pracy, duże hipermarkety spożywcze przestają być magnesem generują- cym ruch odwiedzających. Konsolidacja w sektorze sieci hipermarketów, lawinowo rosnący udział w rynku sieci dyskontów spożywczych, wzrost znaczenia sektora produktów żywności ekologicznej – wszystkie te aspekty potwierdzają zmianę układu sił w segmencie spożywczym. Systematycznie rośnie znaczenie innych elementów oferty obiektu handlowego, w tym funkcji rozrywki i spędzania czasu wolnego, podczas gdy tylko 30 proc. działających w Polsce centrów handlowych dostarcza ofertę tego typu w postaci kin wielosalowych, parków zabaw dla dzieci czy klubów rekreacyjnych.

Nowe trendy

W ciągu ostatnich kilku lat obserwujemy fundamentalne zmiany i zupełnie nowe, nieobserwowane wcześniej trendy, zarówno po stronie oczekiwań konsumentów, jak i przekształceń w sektorze formatów handlowych. Przyspieszające tempo życia i wzrost oczekiwań społeczeństwa co do jego jakości są odzwierciedlone w innym niż jeszcze 4–5 lat temu traktowaniu procesu zakupów. Rosną- ca popularność obiektów handlowych typu convenience – czyli miejsca szybkich i wygodnych zakupów, zapewniających dogodny i szybki dostęp do artykułów codziennej potrzeby – jest tego najlepszym przykładem. Nowe technologie, umożliwiające dokonanie zakupów chociażby w czasie jazdy tramwajem czy spaceru, bez konieczności odwiedzania obiektu handlowego, znacznie poszerzyły możliwości klientów w kwestii czasu, oferty i miejsca dokonywania zakupów. Obok grupy klientów starszej generacji, dokonujących zakupów w sposób tradycyjny, mamy młodą generację zupełnie inaczej korzystającą z centrów handlowych. Klient nowoczesny oczekuje od obiektu handlowe go nie tylko dostarczenia namacalnej oferty handlowej, konkretnego produktu czy dobrze dobranego zestawu najemców. Chce również ciekawie spędzić czas w miłym otoczeniu, doświadczyć jakiegoś nowego doznania, inspiracji.

W wyniku ewolucji zachowań zakupowych w segmencie spożywczym obserwujemy zmniejszanie powierzchni dużych operatorów spożywczych w ramach centrów handlowych. Zwłaszcza w starszych obiektach zwalniana powierzchnia jest często trudna do readaptacji ze względu na specyficzną konfigurację. Konsolidacja na rynku hipermarketów spo- żywczych prowadzi również do zawężenia opcji wyboru dla deweloperów i właścicieli nieruchomości. Mamy już przykłady adaptacji do zmiennych warunków rynkowych i konieczności znalezienia alternatywnego sposobu przeznaczenia powierzchni zajmowanej wcześniej przez dużego operatora spożywczego.

Pełna wersja analizy DTZ, przygotowanej specjalnie dla redakcji Retailnet, została opublikowana w najnowszym, lipcowym numerze magazynu Shopping Center Poland.