Intersport

Spółka Intersport Polska SA osiągnęła w II kwartale 2015 roku łączne przychody netto ze sprzedaży w wysokości 55,25 mln zł, czyli porównywalne w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku (było: 55.36 mln zł).

Przychody netto ze sprzedaży towarów i usług w poszczególnych miesiącach 2015 roku kształtowały się następująco: kwiecień: 16.9 mln zł (-5,1% r/r), maj 2015 roku: 19 mln zł (+1,5% r/r), czerwiec 19.2 mln zł (+2,7% r/r).

Dzięki optymalizacji kosztów oraz poprawie marży, spółka odnotowała w II kwartale br.oraz w całym I półroczu 2015 roku dodatnie wyniki finansowe.

Według wstępnych szacunków, w II kwartale 2015 roku sieć Intersport Polska SA wypracowała zysk brutto w wysokości 259 tys. zł podczas gdy w analogicznych okresach ubiegłych lat – z wyłączeniem efektu EURO w roku 2012 – Spółka zawsze odnotowywała stratę brutto (w II kwartale 2014 roku strata wyniosła 421 tys. zł).

Zarząd szacuje, że pomimo niższych o 3,4% obrotów w I półroczu 2015 roku, spółka osiągnie zysk brutto na poziomie około 1,33 mln zł, natomiast EBITDA będzie się kształtowała na poziomie około 5,58 mln zł. Są to najlepsze w historii spółki wyniki finansowe I półrocza, wypracowane z działalności podstawowej z pominięciem zdarzeń jednorazowych.

Sieć Intersport Polska posiada obecnie 35 salonów sportowych zlokalizowanych w centrach handlowych, w 23 największych miastach Polski. Salony znajdują się m.in. w Silesia City Center (Katowice), Magnolia Park (Wrocław), CH Riviera (Gdynia), Galeria Jurajska (Częstochowa), Galeria Słoneczna (Radom), Galeria Bronowice (Kraków), Galeria Amber (Kalisz), Atrium Felicity (Lublin), Galeria Warmińska (Olsztyn), Manufaktura (Łódź), Złote Tarasy (Warszawa).

W 2014 roku spółka zmniejszyła powierzchnię sklepu w Łodzi (-1.587 mkw.) oraz w Gdyni (-1.396 mkw.) w CH Riviera dostosowując je do potencjału lokalnego rynku. W zamian uruchomiła na dobrych warunkach finansowych nowe lokalizacje w Lublinie (pow. 883 mkw.) w Atrium Felicity, Kaliszu (pow. 501 mkw.) w Galerii Amber i Olsztynie (pow. 634 mkw.) w Galerii Warmińskiej.

Intersport SA planuje osiągnąć lepsze wyniki w 2015 roku poprzez dalsze zwiększenia sprzedaży całorocznych grup towarowych, poprawy marży oraz efektu mniejszych kosztów na porównywalnych sklepach.