big data

Cyfrowa transformacja jest dziś priorytetem dla wielu firm. Wdrożenia tego rodzaju zapewniają szybszą, tańszą i bardziej spersonalizowaną komunikację z klientem.

W połączeniu z możliwościami technologii Big Data (analiza dużych ilości danych z wielu źródeł jednocześnie), rozwiązania te dają firmom szansę na trwałą przewagę konkurencyjną w obszarze marketingu.

Lepsza komunikacja z klientem

„Mar Tech z Big Data to usługa dla retailerów, B2B, e-commerce, e-business i startupów. Rozwiązuje problemy związane z dedykowanymi mechanizmami rekomendacji, analizą zwyczajów zakupowych, profilowaniem/segmentacją klientów i predykcją ich zachowań. Takie rozwiązanie będzie opłacalne dla średnich i dużych firm, osiągających przynajmniej 300-400 tysięcy zł obrotu miesięcznie” – mówi Karol Bzik, Dyrektor Działu E-commerce Performance w Divante sp. z o. o.

W Divante od wielu lat istnieje dział E-commerce Performance, który zajmował się dotychczas obsługą klientów w modelu efektywnościowym (e-marketing, e-mail marketing, analityka webowa). Obecnie coraz częściej prowadzi projekty konsultingowe, mające na celu zaprojektowanie i wdrożenie systemów IT wspierających marketing.

„W pracy nad zwiększaniem sprzedaży istnieje wyraźna potrzeba łączenia praktycznego doświadczenia z obszaru analityki webowej oraz marketingu efektywnościowego z analizą historii zakupowej, oferty oraz profilu i zachowania klientów. Wiele firm rozwija swoje własne zespoły analityków, specjalistów marketingu czy usability (kompetencje in-house). Model konsultingowy zapewnia maksymalnie efektywną wymianę wiedzy pomiędzy agencją i pracownikami po stronie klienta. W takim modelu oba zespoły wzajemnie się uzupełniają na każdym etapie pracy. Dodatkowo konsulting pozwala na poszerzenie i mieszanie kompetencji. Konsultanci, którzy dotychczas koncentrowali się tylko na jednym obszarze, mogą jednocześnie korzystać z zasobów z obszarów UX, marketingu i analityki webowej” – podkreśla Karol Bzik.

Big Data zwiększy współczynnik konwersji

W ostatnich miesiącach w dziale E-commerce Performance Divante powstała i rozwinęła się dedykowana komórka skupiona na technologii oraz przekuwaniu wiedzy z danych na praktyczne
działania w obszarach akwizycji klientów, retencji zakupowej oraz zwiększaniu konwersji.

Divante realizuje projekty Marketing Technology i Big Data wykorzystując pakiet Cloudera, wiodącej
platformy z tego obszaru. Wsparcie dotyczy zakresu:

 • Estymowania sprzedaży w oparciu o dane z e-commerce, mobile i salonów naziemnych,
  informacji o promocjach konkurencji oraz danych pogodowych (projekt dla jednej z sieci
  modowych);
 • Tworzenia dedykowanych rekomendacji dla wywołania drugiego zakupu u klientów
  korzystających z promocji (projekt dla jednego z dużych retailerów);
 • Tworzenia taktyk pozyskiwania klientów na podstawie analizy przewidywanej wartości klienta
  w czasie (CLV) według źródeł marketingu oraz kampanii marketingowych;
 • Analizy danych ze sprzedaży off-line do optymalnego doboru asortymentu sklepu on-line
  (projekt dla jednej z sieci sprzedaży);
 • Segmentacji klientów na podstawie analizy zwyczajów zakupowych, profilu klientów oraz
  składu koszyków.

Marketing Technology i Big Data

Marketing Technology i Big Data stanowi wsparcie dla dotychczas wykonywanych działań, takich jak e-marketing, e-mail marketing/marketing automation, modelowanie oferty sprzedażowej, feed
management, czy optymalizacja konwersji i projektowanie UX. Handel przyszłości oparty będzie o „Actionable Data” i działania z nich wynikające, np. generowanie mikro-rekomendacji dla klienta w danym czasie i miejscu, modyfikacji oferty, pozyskiwanie klientów o odpowiednim profilu i prowadzeniu komunikacji marketingowej zgodnej z oczekiwaniami klienta.

„Znając zachowania wielu użytkowników możemy rekomendować dopasowaną ofertę, segmentować profile klientów, ułatwiać kolejne kroki procesu zakupowego, modyfikować komunikację marketingową czy reagować w sytuacji, w której klient przestaje kupować. Dzięki temu podejmujemy trafniejsze działania w obszarze akwizycji nowych klientów, zwiększaniu retencji zakupowej oraz podnoszeniu konwersji w serwisach wspieranych przez wnioski z analizy wcześniejszych zachowań klientów” – dodaje Karol Bzik.