Dla efektywnego działania centrum handlowego kadra zarządzająca potrzebuje odpowiednich narzędzi, czyli wsparcia technicznego. O systemach nadzoru wizyjnego w obiektach handlowych redakcja Retailnet rozmawia z Andrzejem Hamryszczakiem, współwłaścicielem VCN.

Jakie Pana zdaniem są najważniejsze funkcje kadry zarządzającej siecią sklepów?

Osoby zatrudnione przez przedsiębiorcę w charakterze członków kadry zarządzającej powinny, cieszyć się wysokim zaufaniem przedsiębiorcy, który ich zatrudnia. Aspekt zaufania odgrywa bardzo istotną rolę, ponieważ to na członkach kadry zarządzającej spoczywa obowiązek tworzenia strategii i procedur działania. Nie mniej istotne jest później nadzorowanie poprawności ich przestrzegania. Dlatego, tak ważne jest zapewnienie odpowiednich narzędzi w celu kompleksowego, faktycznego wsparcia technicznego.

Co rozumie Pan pod pojęciem kompleksowe wsparcie techniczne?

To takie wsparcie, które nie tylko pozwala managerom należycie wypełniać zadania, ale również ułatwia i zmniejsza trudności wynikające z ograniczeń natury logistycznej oraz biologicznej. Mam tutaj na myśli m.in. sytuacje, w których jeden zarządca odpowiada za kilka (a nawet wiele) sklepów znacznie oddalonych od siebie. Wówczas faktyczna kontrola we wszystkich placówkach wymaga rozplanowania podróży na kilka dni. A co, jeżeli dojdą do tego jeszcze sytuacje nieplanowane, awaryjne? Jak to ze sobą pogodzić? Przesyłanie zdjęć czy komunikacja wyłącznie telefoniczna, nie zawsze jest wystarczającą formą dla zapewnienia odpowiedniego poziomu i jakości pracy. Doskonałym narzędziem, adekwatnym do potrzeb kadry zarządzającej są systemy nadzoru wizyjnego, które dają możliwość bieżącego nadzorowania salonu sprzedaży z dowolnego miejsca na ziemi. Współczesne systemy wyposażone w wysokorozdzielcze kamery IP pozwalają na uzyskanie obrazu bardzo dobrej jakości. Jeżeli dodatkowo wzbogacimy kamery o funkcje analityczne (liczenie osób, analizy ruchu klientów – „heat mapy”) lub integrację z innymi systemami w obiekcie, to uzyskujemy bardzo skuteczne narzędzie do zarządzania. I to nie tylko dla managerów, ale również osób odpowiedzialnych za personel, bezpieczeństwo, marketing, logistykę i wielu innych. Nie mniej kamery to tylko jedno z narzędzi wsparcia technicznego. W zasadzie w każdej dziedzinie funkcjonowania sklepu oraz sieci sklepów, jako spójnego organizmu można coś zoptymalizować za pomocą środków technicznych. Nie sposób tu wymienić wszystkiego. Do tego potrzeba dobrej otwartej rozmowy, zdefiniowania celów i środków. Dopiero na podstawie takich założeń i naszego wieloletniego doświadczenia w praktycznie wszystkich branżach retailu, powstaje konkretne rozwiązanie techniczne.

Jakie korzyści niesie ze sobą korzystania z systemu nadzoru wizyjnego?

Obraz jest potężnym nośnikiem informacji, a dobrze wykorzystywany potrafi przysporzyć ogromnych korzyści. Dzięki niemu możemy podjąć niezwłocznie działania w celu wyeliminowania uchybień w procedurze sprzedaży. Bieżący nadzór pozwala też wyeliminować wiele zagrożeń, które wpływają na obniżenie wyniku finansowego. System Nadzoru Wizyjnego może zostać wzbogacony m.in. o dane z systemu sprzedaży, ilości klientów, czy rejestracji czasu pracy. Wówczas, oprócz obserwacji, będzie mógł służyć jako narzędzie do prowadzenia wszelkich analiz, ale ilustrowanych obrazem. Prawdziwie doceniają taką możliwość ci, którzy już z niej korzystają. Nie wyobrażają już sobie powrotu do „gołych tabelek”.

Jakie są kierunki rozwoju Systemów Nadzoru Wizyjnego dedykowanych dla sieci sklepów zlokalizowanych w dużych centrach handlowych?

Nieustany rozwój wiedzy i umiejętności jest naszym firmowym mottem. Dlatego stale poszerzamy możliwości tworzonych Systemów Nadzoru Wizyjnego. Główne obecnie kierunki zmian to integracje z innymi systemami oraz zaawansowana analityka i automatyzacja działań. Zmierzają one do maksymalnego wykorzystania informacji zawartych w obrazie oraz wsparcie użytkowników poprzez dostarczanie im wyselekcjonowanych informacji. Dziś kamera daje nie tylko obraz, ale również informacje o ilości klientów, ich drogach poruszania się po sklepie, intruzach w strefach chronionych, czy też numerach rejestracyjnych samochodów. To, które z funkcji będą wykorzystywane zależy od preferencji klientów i założonego budżetu, ale z tym ostatnim problemem też potrafimy sobie radzić w niestandardowy sposób…