mobile-commerce

Firma Epsilon, światowy lider w tworzeniu kontaktu pomiędzy klientami i markami, przeprowadziła badanie Digital Shopping Tool Impact Study 2015.

Raport ten pokazuje, jak konsumenci dokonują zakupów, czym kierują się w podejmowaniu decyzji, oraz jakich narzędzi używają przed, w trakcie i po procesie zakupowym. Badania pokazują zauważalną zmianę w kierunku mobilnych i społecznościowych narzędzi cyfrowych, które zmieniają istotę procesu zakupowego.

Badanie zostało przeprowadzone na ponad 2800 konsumentach, w połączeniu z pogłębionymi wywiadami i forami dyskusyjnymi z ponad 50 kupującymi. Autorzy raportu skupili się na 16 różnych narzędziach cyfrowych używanych w procesie zakupowym.

Media społecznościowe

„Ogólnie rzecz biorąc, dostępność tych narzędzi spowodowała znaczącą zmianę w procesie zakupowym” – mówi Kim Finnerty, wiceprezes w firmie Epsilon. „Badanie pokazuje, że podczas robienia zakupów, kupujący korzystają z urządzeń, które są dla nich najbardziej wygodne. Z tego powodu, proces zakupowy staje się bardziej zindywidualizowany, różny w zależności od ograniczeń czasowych użytkownika czy dostępności urządzenia.”

Według badania, aktywność w mediach społecznościowych sieci detalicznych ma większy wpływ na kupujących niż aktywność firm na ich własnych stronach internetowych. Jednym z głównych atutów mediów społecznościowych jest ich zdolność do wpływania na wybór nowych produktów i marek przez konsumenta. Social media wpływają najsilniej na konsumentów z pokolenie Y i Baby Boomers.

Wśród platform najbardziej wpływających na decyzje zakupowe, klienci przytoczyli Facebook, Pinterest i Google+. Według nich Twitter miał mniejszy wpływ, choć w przypadku osób urodzonych po 80tym roku okazał się bardzo wpływową platformą.

„Social media mogą być postrzegane jako nieprzewidywalne zarówno przez sprzedawców jak i kupujących” – stwierdza Finnerty. „Jednak nasze badania pokazują, że media społecznościowe stają się pomocne i wpływowe właśnie dlatego, że istnieje tak wiele sposobów komunikowania się za ich pośrednictwem. Poprawiają one komfort procesu zakupowego i informują o decyzjach zakupowych.”

Aplikacje zakupowe

W tym roku, podobnie jak w ciągu ostatnich kilku lat, klienci wskazują na aplikacje handlowe jako narzędzia, które najczęściej ułatwiają proces zakupowy. Komentując korzystanie z aplikacji zakupowych, klienci komentują różne działania, takie jak tworzenie list zakupowych, poszukiwanie kuponów, sprawdzanie zapasów w sklepach, sprawdzanie konkurencyjnych cen czy czytanie recenzji produktowych.

Wyniki pokazują, że aplikacje stały się pomostem pomiędzy wirtualnym i realnym światem zakupów. Dodatkowo, aplikacje, z któryvch najczęściej korzystają konsumenci należą do określonego sprzedawcy, a nie marki czy osoby trzeciej.

Kupony zakupowe

Jeśli chodzi o kupony, badania pokazały, że pobieranie i drukowanie kuponów jest zjawiskiem dość powszechnym. Aż 60% konsumentów z pokolenia Baby Boomers i 42% z pokolenia Y stwierdziło, ze używa kuponów i że wpłynęły one na ich decyzję o zakupie produktów, których nie planowali kupić.

Finnerty dodał: „Zamiast przypadkowego korzystania z kuponów, jak to było w przypadku poprzednich pokoleń, klienci uznają dziś za oczywiste, że mogą szukać produktów kiedy chcą i gdzie chcą, a tam znajdą też kupony. Jest to nowy rodzaj kontroli przez kupujących i wymaga to zmian w sposobie podejścia sieci detalicznych przy ich interakcji z kupującymi.”