Sklep CCC w centrum handlowym Ring Mall w Sofii

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki obuwniczej CCC SA za lipiec 2015 wyniosły 161,3 mln zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 11,9%.

Przychody za okres styczeń – lipiec wyniosły ponad 1.2 mld zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku 2014 o 20,2%.

Przychody ze sprzedaży detalicznej za lipiec wyniosły 155,1 mln zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 11,1%, narastająco za okres styczeń – lipiec wyniosły ponad 1.15 mld zł i były wyższe o 19,9% w stosunku do roku 2014 roku.

W latach 2015-2017 spółka planuje otwarcie 378 sklepów w 11 krajach Europie Środkowej i 122 sklepów w Niemczech i Austrii. Łącznie sieć CCC ma się powiększyć w tym okresie o 268 tys. mkw. do 560,5 tys. mkw.

W Polsce spółka otwiera sklepy o średniej powierzchni 420 mkw., w Austrii o 530 mkw., a w Niemczech o 680 mkw. Na koniec 2017 roku sieć detaliczna CCC ma liczyć 1166 sklepów wobec 666 na koniec 2014 roku.

Na koniec marca 2015 sieć CCC składała się z 729 sklepów, w tym 674 (własne i agencyjne) i 55 sklepów franczyzowych. Sklepy własne i agencyjne: Polska (435), Czechy (78), Słowacji (30), Węgry (57), Austria (23), Chorwacja (8), Turcja (3), Niemcy (32), Słowenia (6), Bułgaria (2). Sklepy franczyzowe: Polska (6), Rumunia (33), Rosja (4), Łotwa (6), Kazachstan (2), Ukraina (4).