Vistula Wolczanka

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w lipcu 2015 roku przez Grupę Kapitałową Vistula SA wyniosły około 40,7 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w lipcu 2014 roku o około 18,3%.

W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – lipiec 2015 roku wyniosła około 276,5 mln zł i była wyższa o około 16,9% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Vistula, Wólczanka, Deni Cler i W.Kruk

Spółka informuje jednocześnie, że przychody ze sprzedaży detalicznej osiągnięte w lipcu 2015 roku przez Vistula Group w poszczególnych segmentach działalności operacyjnej przedstawiały się następująco:

Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym (marki Vistula, Wólczanka, Deni Cler) – wyniosły około 21,2 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w lipcu 2014 roku o około 14%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – lipiec 2015 roku w tym segmencie wyniosła około 151,3 mln zł i była wyższa o około 19,7% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie jubilerskim (marka W.Kruk) – wyniosły około 15,2 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w lipcu 2014 roku o około 19,1%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – lipiec 2015 roku w tym segmencie wyniosła około 98,6 mln zł i była wyższa o około 12,2 % od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Ponad 320 salonów w 2015 roku

W roku 2015 Vistula Group SA zamierza przekroczyć liczbę 320 salonów wszystkich marek. Do końca roku planuje otwarcie 14-16 nowych salonów własnych i stoisk firmowych o łącznej powierzchni ponad 1,2 mkw. oraz uruchomienie podobnej liczby sklepów franczyzowych.

W ciągu pierwszego kwartału 2015 roku otwarte zostały trzy nowe salony własne w segmencie odzieżowym oraz jeden salon własny w segmencie jubilerskim. W tym samym okresie sieć franczyzowa segmentu odzieżowego powiększyła się o trzy nowe lokalizacje.

Grupa Kapitałowa posiada sieć sprzedaży detalicznej, liczącą ponad 290 lokalizacji łącznie z salonami franczyzowymi marek Vistula, Wólczanka i Deni Cler. Spośród funkcjonujących salonów Grupa jest właścicielem tylko 2 lokalizacji. Z pozostałych lokalizacji Grupa korzysta na podstawie średnio/długoterminowych umów najmu zawieranych na okres zasadniczo 5 lat, niewielka część umów zawarta jest na czas nieokreślony. Większość z lokali znajduje się w nowoczesnych wielkopowierzchniowych centrach handlowych.