LLP salony Poznań

LLP salony Poznań

Spółka LPP zaciągnęła kredyt inwestycyjny w PKO BP. Wartość zobowiązania opiewa na kwotę 100 mln złotych.

Kredyt zostanie przeznaczony na refinansowanie istniejących zobowiązań, związanych z rozwojem sieci handlowych, należących do spółki. Kredyt został przyznany na 15 lat. Jego zabezpieczenie stanowią hipoteka umowna w kwocie 150 mln zł, cesja praw z polisy, pełnomocnictwo do rachunków bankowych prowadzonych w PKO BP oraz weksel in blanco. Umowa, podpisana między LPP a PKO, została zawarta na warunkach rynkowych.

Sukcesy koncernu LPP

Spółka LPP już niejednokrotnie korzystała z instrumentów finansowych, oferowanych przez PKO BP. W ciągu 12 miesięcy łączna wartość umów między dwoma podmiotami przekraczała już 10 proc. kapitału własnego, którym dysponuje koncern. W lutym br. LPP i PKO BP podpisały aneks do umowy kredytu wielocelowego. Dług został zaciągnięty w 2005 roku.

LPP to jeden z największych polskich graczy w segmencie odzieżowym. Od 2011 r. spółka jest notowana na GPW, a od 2014 r. jej akcje wchodzą w skład indeksu WIG20. W 2013 r. ilość sprzedanych przez spółkę sztuk odzieży przekroczyła 70 mln, generując przychody powyżej 1 mld euro. Koncern jest właścicielem pięciu marek odzieżowych: Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Najmłodszym brandem jest istniejących od 2013 r. Sinsay. Firma zapowiedziała, że w 2016 wprowadzi na rynek nową markę. W chwili obecnej spółka dysponuje 1500 salonami firmowymi oraz zatrudnia 18 tys. osób na terenie Polki, Europy Środkowo-Wschodniej i Chin.

W lipcu br. przedsiębiorstwo zajęło 31. miejsce w rankingu „Most Innovative Growth Companies 2015” Forbesa. Zawiera ono listę 100 najbardziej innowacyjnych firm na świecie. Spółka jest również doceniana w Polsce. Wprost przyznał jej 2. miejsce w zestawieniu „200 Największych Firm” w kategorii „Polskie Gepardy”, plasując ją wśród najszybciej rozwijających się biznesów.