Top Secret
Top Secret

O 12% do 42 mln zł zwiększyły się w lipcu obroty Grupy Redan w porównaniu z tym samym miesiącem poprzedniego roku. W typowym dla branży wyprzedażowym miesiącu wzrost sprzedaży został osiągnięty zarówno w części dyskontowej TXM textilmarket oraz modowej Top Secret.

– Wyniki sprzedażowe osiągnięte w lipcu oceniamy jako zadowalające. Cieszy nas wzrost przychodów wypracowany zarówno w segmencie dyskontowym i modowym w tym typowym dla branży odzieżowej wyprzedażowym okresie. Wzrost wynikał głównie z rozwoju sieci i powiększenia powierzchni handlowej – mówi Bogusz Kruszyński, wiceprezes zarządu Redan SA.

Wyniki finansowe

Grupa Redan w lipcu 2015 r. osiągnęła łącznie 42 mln zł przychodów, czyli o 12% więcej niż w tym samym okresie poprzedniego roku. Narastająco przez pierwszych siedem miesięcy tego roku obroty wyniosły 296 mln zł i były wyższe o 13% w ujęciu r./r. Powierzchnia całej sieci handlowej grupy na koniec lipca wyniosła 111,1 tys. m2, co oznacza wzrost o 8% w odniesieniu do lipca 2014 r.
Sieć dyskontów odzieżowych TXM textilmarket w lipcu br. osiągnęła 24 mln zł obrotów, czyli o 17% więcej niż przed rokiem. – Systematycznie wypracowujemy większą dynamikę przychodów od tempa wzrostu powierzchni handlowej. To potwierdza wysoką i ugruntowaną efektywność sieci dyskontowej – dodał Bogusz Kruszyński. Od stycznia do lipca br. przychody TXM w ujęciu r./r. poprawiły się o 16% i wyniosły 165 mln zł. Sieć sprzedaży sektora dyskontowego na koniec minionego miesiąca liczyła 324 sklepy własne o łącznej powierzchni 69,7 tys. m2 i była o 10% większa niż na koniec lipca 2014 r.

Z kolei sprzedaż prowadzona w ramach krajowej sieci fashion wzrosła w lipcu br. o 7% w ujęciu r./r. do 16 mln zł. Przychody zrealizowane na rynkach zagranicznych wyniosły równowartość w złotych kwoty 2 mln zł i zmniejszyły się o 9% w porównaniu do tego samego okresu poprzedniego roku. Łączna wartość sprzedaży towarów na rynku modowym Grupy Redan w lipcu 2015 r. wyniosła 18 mln zł i była wyższa o 5% od osiągniętej w lipcu 2014 r.

– W segmencie modowym lipiec w tym roku był drugim po czerwcu miesiącem wyprzedaży kolekcji wiosenno letniej. W obu osiągnęliśmy bardzo podobne obroty co świadczy o utrzymującym się stabilnym popycie na oferowane przez nas produkty” – stwierdził Wiceprezes Zarządu Redan SA.

W ujęciu narastającym od początku roku krajowa sprzedaż sektora modowego wyniosła 115 mln zł i była o 22% większa niż rok wcześniej. Z kolei przychody zrealizowane na rynkach zagranicznych wyniosły równowartość w złotych kwoty 16 mln zł i zmniejszyły się o 36% rok do roku. Łącznie wartość sprzedaży towarów na rynku modowym Grupy Redan od stycznia do lipca 2015 r. wyniosła 131 mln zł i była wyższa o 9% od osiągniętej w tym samym okresie poprzedniego roku.

Sieć sklepów

Punkty handlowe działające w sieci sprzedaży marek Top Secret, Troll i Drywash w Polsce na koniec lipca 2015 r. miały łączną powierzchnię 34,9 tys. mkw., czyli o 14% więcej niż w lipcu 2014 r., zaś na rynkach zagranicznych 6,5 tys. mkw., czyli o 30% mniej niż rok temu. Łącznie powierzchnia punktów handlowych części modowej wyniosła 41,4 tys. mkw. i była o 4% wyższa niż w lipcu 2014 r.

Redan SA jest operatorem znanych detalicznych marek odzieżowych: Top Secret, Troll, Drywash oraz sieci dyskontów odzieżowych TXM textilmarket. Spółka funkcjonuje w ramach Grupy Kapitałowej, która zajmuje się projektowaniem, marketingiem oraz dystrybucją odzieży. Redan zleca swoją produkcję fabrykom w Polsce, Chinach, Indiach Turcji, Korei i Bangladeszu.

W Polsce Grupa Kapitałowa zatrudnia dwa tysiące osób. Sprzedaż prowadzona jest w sieci blisko 700 sklepów detalicznych, w ramach której znajdują się mono i multibrandowe salony oferujące odzież marek Top Secret, Troll i Drywash oraz dyskontowe sklepy TXM textilmarket. Redan powstał w 1995 roku, a w 2003 roku akcje Spółki zostały dopuszczone do publicznego obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka aktywnie wspiera Fundację „Happy Kids”.