Kolekcja Bytom
Kolekcja Bytom

Właściciel marki Bytom planuje do końca 2015 roku rozszerzyć swoją sieć sklepów do 97 punktów o łącznej powierzchni 10,4 tys. metrów kwadratowych. Ponadto spółka będzie powiększać powierzchnię najlepiej prosperujących salonów w centrach handlowych.

Bytom SA na koniec czerwca br. posiadała 86 sklepów o powierzchni 8,8 tys. mkw. Rok wcześniej w ramach sieci działało 76 sklepów o powierzchni 7,7 tys. mkw. (wzrost metrażu sieci o 14% r/r).

Rozwój sieci

W pierwszym półroczu 2015 roku otwarto pięć nowych sklepów Bytom o powierzchni 550 mkw., które zlokalizowane są w Centrum Handlowym Tarasy Zamkowe w Lublinie, CH Elbląg Ogrody, Jeleniej Górze, Lesznie oraz w Białymstoku.

W II półroczu planowane jest otwarcie kolejnych placówek detalicznych oraz powiększanie powierzchni w istniejących centrach handlowych. Zwiększenie powierzchni dotyczy sklepów, które bardzo dobrze prosperują (cechują się wysoką rentownością), ale mają zbyt małą powierzchnię do ekspozycji całego oferowanego do sprzedaży asortymentu. W opinii spółki zwiększenie metrażu części sklepów do preferowanego obecnie (120-130 mkw.) pozytywnie wpłynie na osiągane przez te sklepy wyniki.

Sprzedaż detaliczna

W I połowie 2015 roku wartość sprzedaży firmy Bytom SA w stosunku do poprzedniego roku zwiększyła się o 30% (z poziomu 46 mln zł) i wyniosła 59.6 mln zł.

Na wzrost składał się przede wszystkim wzrost przychodów z tytułu sprzedaży detalicznej, która stanowi 93% łącznych przychodów spółki. Sprzedaż detaliczna wzrosła z poziomu 41,2 mln zł do 55,6 mln zł (wzrost o 35%). We wszystkich miesiącach tego roku odnotowano istotne wzrosty w poziomie sprzedaży detalicznej w stosunku do 2014 r., co jest kolejnym rokiem, w którym Bytom kontynuuje trend wzrostowy sprzedaży. Jest to efektem poprawy zarówno jej efektywności, jak i zwiększenia metrażu posiadanej sieci detalicznej. Spółka odnotowuje wzrosty we wszystkich sprzedawanych przez nią produktach, tj. w segmencie odzieży formalnej jak i „smart casual”, gdzie zauważalne są najwyższe w stosunku do zeszłego roku przyrosty sprzedaży.

Pod względem sprzedaży w zł z mkw. sieci handlowej w ciągu sześciu miesięcy 2015 roku nastąpił wzrost w stosunku do sześciu miesięcy 2014 r. o 16,6% z poziomu 932 zł/mkw. średniomiesięcznie do 1.087 zł/mkw. średniomiesięcznie w I półroczu 2015. Spółka utrzymała pozytywny trend wzrostu przychodów ze sprzedaży, rozpoczęty w roku 2012.

Marża i odwiedzalność sklepów

W pierwszym półroczu br. wzrosła również średnia marża na sprzedaży detalicznej o 1,6 p.p. (z 53,6% do 55,2% w I półroczu 2015 r.), co przełożyło się na wyższą dynamikę wzrostu marży w zł/mkw. w stosunku do 2014 roku. Marża w zł/mkw. za pierwsze półrocze 2015 wyniosła średniomiesięcznie 600 zł/mkw. wobec 500 zł/mkw. średniomiesięcznie za pierwsze półrocze 2014 roku, co oznacza wzrost o 20% rok do roku.

W pierwszym półroczu 2015 roku odnotowano 16% wzrost średniej miesięcznej liczby wejść na sklep. Potwierdza to zdobywanie nowych klientów oraz stałe, zwiększające się zainteresowanie marką. Poprawę odnotowano również w innych wskaźnikach detalicznych: konwersji, rozumianej jako ilość zrealizowanych paragonów w relacji do ilości wejść do sklepów (wzrost o 1,3 punktów procentowych r/r) oraz wskaźnik sprzedanych sztuk na paragon (z poziomu 1,9 do 2,1). Obniżyła się natomiast, o 5%, średnia wartość realizowanego paragonu, w wyniku znaczącego rozszerzenia oferty o nowe produkty o niższej jednostkowej cenie sprzedaży.

Zysk spółki

W pierwszym półroczu 2015 roku spółka zrealizowała zysk brutto na poziomie ponad 6 mln zł w porównaniu do 940 tys. zł w pierwszym półroczu 2014 roku, co oznacza poprawę w ujęciu r/r o 5,1 mln zł.

Okres sześciu miesięcy 2015 roku spółka Bytom SA zakończyła zyskiem w wysokości 5,8 mln zł (30.06.2014 r.: zysk 1,1 mln zł), co jest znaczącą poprawą w stosunku do sześciu miesięcy roku 2014. Tak istotna poprawa wyników była efektem nie tylko wzrostu przychodów ze sprzedaży, lecz również poprawy poziomu realizowanej marży brutto w sieci sklepów detalicznych i kontroli ponoszonych kosztów.

Spółka już w pierwszym kwartale 2015 roku istotnie poprawiła wyniki w stosunku do pierwszego kwartału 2014 roku (polepszenie wyniku netto o 1,4 mln zł w ujęciu rok do roku). Natomiast w drugim kwartale spółka wygenerowała zysk na poziomie 5,3 mln zł do 2,1 mln zł w drugim kwartale roku 2014. Wygenerowany zysk za sam drugi kwartał 2015 r. jest na poziomie osiągniętego za cały rok 2014.

Firma Bytom rozpoczęła swoją działalność w lipcu 1945 roku. Od 1995 roku spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Bytom w oparciu o wieloletnie doświadczenie połączone z nowoczesną technologią, specjalizuje się w tworzeniu i dystrybucji kolekcji formalnej i casualowej mody męskiej. Spółka otwiera sklepy o średniej powierzchni 130 mkw.