Aneta Rochowicz C&W
Aneta Rochowicz C&W

Aby centra handlowe działały efektywnie mimo wysokich temperatur, zarządcy muszą podjąć szereg działań, które pozwalają zoptymalizować pracę wykorzystywanych w obiekcie urządzeń. Zdaniem Anety Rogowicz-Gały, Dyrektor działu zarządzania nieruchomościami w Cushman & Wakefield, oprócz przestrzegania procedur i systematycznych kontroli można zastosować szereg dodatkowych działań, które ułatwiają obniżenie temperatury.

Stosowanie się do procedur, znajomość technologii oraz kontrola stanu technicznego urządzeń stanowią priorytet dla firmy, która chce w sposób rzetelny i efektywny zarządzać powierzchnią handlową podczas upałów. Niemniej ważna jest współpraca z najemcami.

W jaki sposób kontrolować pracę urządzeń?

– W czasie upałów bardzo ważne jest rzetelne trzymanie się standardowych procedur. Zarządca musi dopilnować regularnej kontroli urządzeń, aby utrzymać je w dobrym stanie technicznym. Niezbędna jest także wiedza ekip technicznych na temat poprawnych ustawień parametrów pracy urządzeń i znajomość procesu technologicznego wytwarzania i dystrybucji chłodu w danym obiekcie. Zaleca się również rygorystyczną kontrolę serwisów zewnętrznych, obsługujących urządzenia i zapisywanie zmian parametrów pracy wraz z informacją, z jakiego powodu i na czyje polecenie zmiana została dokonana – mówi Aneta Rogowicz-Gała, Partner, Dyrektor działu zarządzania nieruchomościami w firmie Cushman & Wakefield.

Jak zwiększyć wydajność klimatyzatorów?

– W zarządzanych przez C&W galeriach handlowych stosujemy także szereg rozwiązań dodatkowych, które optymalizują działanie klimatyzacji w czasie upałów. Między innymi chłodzimy galerie poprzez otwieranie okien oddymiających i klap przewietrzania w dachu, kiedy temperatura powietrza spada w nocy poniżej 20 stopni. To pozwala na wzmocnienie wydajności klimatyzacji w dzień. W godzinach otwarcia pilnujemy, aby drzwi dostaw były zawsze zamknięte i nie wpuszczały ciepła. W obiekcie należy utrzymać także lekkie nadciśnienie, które stawi opór naporowi ciepłego powietrza z zewnątrz. Ponadto na bieżąco współpracujemy z najemcami, aby również włączali klimatyzację tak, żeby odciążyć chłodzenie części wspólnych. Stale kontrolujemy jednak koszty chłodzenia, aby nie przekroczyć założonych kosztów i zmieścić się w limicie mocy narzuconym przez PSE – dodaje. – dodaje Aneta Rogowicz-Gała.

Czy warto optymalizować koszty chłodzenia?

13 sierpnia Polskie Sieci Elektroenergetyczne odstąpiły od ograniczeń w dostawach prądu i przywróciły 11. stopień zasilania. Zgodnie z zarządzeniem operatora przedsiębiorcy znów mogą pobierać tyle mocy, ile mają zakontraktowane w umowie. Jednak nie wszystkie galerie handlowe były przygotowane na upały. Regulacje, wprowadzone chwilowo przez PSE, mogły być cenną lekcją dla zarządców nieruchomości komercyjnych.