Centrum Beaugrenelle w Paryżu
Centrum Beaugrenelle w Paryżu

Centrum Beaugrenelle w Paryżu

Rosja i Turcja napędzają rynek nieruchomości komercyjnych w Europie. Sytuacja rynkowa w tych krajach oddziałuje na wolumen europejskich nieruchomości handlowych.

Europa wschodnia liderem na rynku nieruchomości handlowych

W dalszym ciągu najbardziej dynamiczny rozwój centrów handlowych na kontynencie ma miejsce w Europie Wschodniej. Z raportu CBRE wynika, że aż 60 proc. inwestycji w budowie jest ulokowanych w Rosji i Turcji. W pierwszej połowie 2015 r. całkowita powierzchnia centrów handlowych oddanych do użytkowania na terenie Europy wyniosła 1,36 mln mkw. Dla porównania, w pierwszych dwóch kwartałach 2014 r. w Europie przybyło 1,88 mln mkw. nowych centrów handlowych. Wolumen skomercjalizowanych nieruchomości handlowych oraz planowanych inwestycji zaczyna spadać z powodu spowolnienia w Rosji i Turcji, co oddziałuje na cały rynek europejski.

W pierwszym półroczu w budowie znajdowało się 12 mln mkw. powierzchni handlowych, z czego połowa znajduje się w Rosji. Łącznie na rosyjski i turecki rynek przypada 7,18 mln mkw. powierzchni handlowych w trakcie realizacji. Dynamika rozwoju tureckiego rynku nieruchomości handlowych idzie w parze ze wzrostem ekonomicznym tego kraju, który można było zaobserwować w ostatniej dekadzie.

Trudna sytuacja w Turcji i Rosji

Pierwsza połowa 2014 r. przyniosła dramatyczne spowolnienie w Turcji. Zaledwie 11 proc. centrów handlowych zostało ukończonych zgodnie z planem, a powierzchnia najmu brutto, która trafiła na rynek, wyniosła 84,2 tys. mkw. Wiele planowanych inwestycji zostało przesuniętych w czasie, a ich zakończenie ma nastąpić w ostatnim kwartale br., kiedy finansiści spodziewają się stabilizacji kursu liry tureckiej.

– W Rosji, chociaż wiele inwestycji znajduje się w trakcie budowy, duża część nieruchomości jest dostarczana na rynek z wysokim poziomem powierzchni niewynajętej. Nowo otwarte centra mają nawet 30-70 proc. powierzchni dostępnej dla najemców, mimo że w ciągu ostatnich miesięcy współczynnik powierzchni niewynajętej spadł dzięki elastyczności właścicieli nieruchomości, którzy są skłonni negocjować warunki umów najmu. – powiedziała Natasha Patel, zastępca dyrektora działu badań nad nieruchomościami handlowymi w krajach EMEA w CBRE.

Stabilny poziom inwestycji w Europe Zachodniej

W pozostałych częściach Europy poziom inwestycji w trakcie realizacji pozostaje mniej więcej na tym samym poziomie. Pod względem wielkości wolumenu nieruchomości handlowych w trakcie budowy liderami są Francja, Włochy i Niemcy. W krajach tych powierzchnia nieukończonych inwestycji wynosi kolejno: 704,451 mkw., 485,500 mkw. i 332,700 mkw. Znaczącej poprawie ulega aktywność deweloperów we Włoszech. Rozpoczęto realizację planowanych inwestycji, jak również uruchomiono wstrzymane projekty. Nadal trwa intensywna rozbudowa istniejących centrów handlowych w Europie Zachodniej; są modernizowane liczne obiekty, co ma poprawić ich atrakcyjność dla kupujących. Natomiast w Niemczech rynek jest już mocno nasycony, co utrudnia pozyskanie zezwolenia na budowę. Z tego powodu inwestycje w centrach niemieckich miast ulegają istotnemu ograniczeniu.