Henry McGovern, przewodniczący Rady Nadzorczej i współzałożyciel firmy AmRest
Henry McGovern, przewodniczący Rady Nadzorczej i współzałożyciel firmy AmRest

Spółka AmRest w pierwszej połowie 2015 roku otworzyła 35 nowych restauracji i zanotowała wzrost przychodów ze sprzedaży o 12,4% do ponad 1,5 mld zł. – Dotychczasowe tempo otwarć nowych lokali potwierdza realność komunikowanego wcześniej planu wybudowania 90-100 restauracji – mówi Henry McGovern, Przewodniczący Rady Nadzorczej AmRest.

Obecnie Amrest prowadzi sieć 854 restauracji (Pizza Hut, Burger King, KFC, Starbucks, Tagliatella, Blue Frog i KABB) w Europie Środkowo-Wschodniej.

Wyniki finansowe i rozwój sieci

Komentarz Henry’ego McGovern, Przewodniczącego Rady Nadzorczej AmRest

Po raz kolejny niezmiernie miło jest mi zaprezentować aktualne rezultaty Grupy AmRest. Kontynuując wcześniejsze trendy, w drugim kwartale 2015 roku ponownie udało nam się osiągnąć istotną poprawę wyników. Sprzedaż całej grupy w tym okresie wzrosła o 13,4% do 809 mln zł, a kwartalny zysk EBITDA po raz trzeci w ciągu ostatnich 12 miesięcy przekroczył 100 mln zł. W pierwszym półroczu 2015 sprzedaż Grupy wyniosła 1,56 mld zł i była o 12,4% wyższa, niż przed rokiem. Jednocześnie zysk EBITDA wzrósł o 27,7% do poziomu 198 mln zł.

Przełomowe wyniki osiągnięte przez AmRest są rezultatem zarówno sprzyjających warunków makroekonomicznych na większości naszych rynków, rosnącej skali, jak również konsekwentnie realizowanej strategii poprawy marż.

Utrzymujące się pozytywne trendy sprzedaży porównywalnej (LFL) w każdej z marek, a także szybsze niż przed rokiem tempo otwierania nowych lokali pomagają nam dynamicznie zwiększać rozmiary naszego biznesu oraz osiągać korzyści skali. Rosnąca zyskowność na wielu rynkach oraz trafniejsze inwestycje w nowe lokale przełożyły się na poprawę jakości portfela naszych restauracji i coraz wyższe zwroty z inwestowanego kapitału.

W pierwszym półroczu 2015 pozytywne informacje napływały z każdej z czterech dywizji. Na największych rynkach – Europie Środkowo-Wschodniej (CE) oraz Hiszpanii obserwowaliśmy silne i stabilne trendy sprzedażowe. Dodatkowo korzystna sytuacja na rynkach surowców oraz większa efektywność w obszarach kosztów wynagrodzeń i czynszów pozwoliły osiągnąć przełomowe wyniki w restauracjach m.in. KFC, La Tagliatella i Starbucks. W drugim kwartale tego roku skorygowana marża EBITDA w CE zbliżyła się do 15%. Na rynku hiszpańskim marża EBITDA osiągnęła niespełna 21%.

W Rosji po raz kolejny udowodniliśmy, że nasz biznes jest silny i odporny na wpływ czynników zewnętrznych. W drugim kwartale 2015 roku sprzedaż tej dywizji wzrosła o ponad 11%, mimo znacznego osłabienia rubla. Udało się to przede wszystkim dzięki dwucyfrowym trendom LFL (w walucie lokalnej), które utrzymują się w naszych restauracjach po dzień dzisiejszy. Dodatkowo rosnąca skala naszego biznesu na tym rynku oraz szereg inicjatyw oszczędnościowych pozwoliły nam ograniczyć koszty prowadzenia działalności i utrzymać zeszłoroczny poziom marży EBITDA.

Przełomowe wyniki osiągnęliśmy na Nowych Rynkach. W drugim kwartale tego roku po raz pierwszy w historii dywizja ta poszczycić się mogła dodatnim wynikiem EBITDA w wysokości ponad 2 mln zł. Konsekwentne ograniczanie strat La Tagliatella na Nowych Rynkach, obiecujące wyniki tej marki we Francji oraz dynamiczny rozwój sieci Blue Frog w Chinach to główne czynniki warunkujące poprawę zyskowności tego segmentu.

Patrząc na świetne wyniki osiągnięte w pierwszych dwóch kwartałach tego roku oraz trwałość dotychczasowych trendów jestem przekonany, że najbliższe miesiące przyniosą kolejną porcję dobrych wieści zarówno dla naszych pracowników, jak i akcjonariuszy. Sprzyjające trendy makroekonomiczne na większości rynków, doskonale zdywersyfikowana struktura naszego biznesu, a także doświadczenie w osiąganiu ambitnych celów pozwolą nam zaliczyć cały 2015 rok do niezwykle udanych.

Oczekiwania

Zarząd AmRest optymistycznie spogląda na nadchodzące miesiące 2015 roku. Podobnie jak w latach ubiegłych oczekuje się, że druga połowa roku będzie lepsza od pierwszej. Trwałość dotychczasowych trendów oraz sprzyjające uwarunkowania makroekonomiczne (m.in. wzrost PKB na większości rynków, niska inflacja, poprawiające się nastroje konsumenckie) pozwalają spodziewać się wzrostu sprzedaży w tempie obserwowanym do tej pory oraz dwucyfrowej dynamiki zysku EBITDA.

Sytuacja na rynku rosyjskim pozostaje niepewna, jednakże biorąc pod uwagę zaskakująco dobre wyniki osiągane w tym regionie Zarząd AmRest zamierza zweryfikować strategię inwestycyjną w tym kraju. W przypadku poprawy sytuacji oraz oczekiwań nie wyklucza się zwiększenia skali inwestycji w kolejnych latach.

Dotychczasowe tempo otwarć nowych lokali potwierdza realność komunikowanego wcześniej planu wybudowania 90-100 restauracji. Planowane wydatki na nowe otwarcia w 2015 roku nie powinny przekroczyć 400 mln zł.

W czerwcu tego roku sfinalizowana została transakcja nabycia sieci kawiarni Starbucks w Rumunii i Bułgarii. Pozwoliło to Grupie AmRest wejść na niezwykle perspektywiczny rynek rumuński, a także wzmocniło znaczenie tej marki w portfelu Grupy. Zarząd AmRest jest przekonany, że wspomniana transakcja będzie źródłem dodatkowej wartości dla akcjonariuszy