Empik
Empik

Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej Grupy EM&F wzrosły o 10% r/r do 1 287 mln zł w I połowie 2015 r., co było efektem wzrostu przychodów we wszystkich segmentach Grupy – poinformowano w komunikacie spółki.

Najwyższy udział w sprzedaży Grupy EM&F ma Grupa Smyk (43% udział): wzrost przychodów o 9% r/r do 569 mln zł, co było wynikiem wzrostu sprzedaży LFL (+9,1% r/r), jak i rozwoju sieci sklepów; dynamiczne wzrosty na rynku polskim i niemieckim, głównie w kategoriach „moda”, „zabawki”, „akcesoria” oraz „artykuły papiernicze”.

W Grupie Empik wzrost o 5% r/r do 439 mln zł, co było wynikiem wzrostu sprzedaży LFL sklepów Empik (+2% r/r), jak i rozwoju sieci sprzedaży; największy wzrost przychodów ze sprzedaży w kategoriach „multimedia”, „muzyka”, „książka”, „artykuły szkolno-biurowe” i „artykuły artystyczne”.

W segmencie E-commerce wzrost o 46% r/r do 137 mln zł, przy tym odnotowano dwucyfrowe dynamiki praktycznie we wszystkich kategoriach produktowych.

Sprzedaż LFL

W I połowie 2015 r. przychody ze sprzedaży LFL Grupy EM&F (tj. na porównywalnej grupie punktów handlowo-usługowych, liczone po kursie stałym) wzrosły o 9,8% r/r. Wysokie dynamiki sprzedaży LFL zostały odnotowane we wszystkich segmentach.

W Grupie Smyk: kontynuacja wzrostu przychodów ze sprzedaży LFL na wszystkich rynkach, w tym wysokie dynamiki sprzedaży zostały osiągnięte zarówno w Polsce (+10,4% r/r), Niemczech (+4,0% r/r), jak i w Rosji, na Ukrainie i w Rumunii, gdzie zrealizowano wysokie dwucyfrowe dynamiki sprzedaży LFL. Dynamiczny wzrost sprzedaży smyk.com o 84,6% r/r istotnie przyczynił się do wzrostu sprzedaży Grupy Smyk.

W sklepach Empik wzrost sprzedaży LFL o 2% r/r; gdzie najbardziej dynamicznie rozwijała się sprzedaż kategorii wydawniczych „książka”, „multimedia” i „muzyka”. Jednocześnie Empik odnotował wzrost sprzedaży LFL dla kluczowych kategorii niewydawniczych, tj. „artykułów szkolno-biurowych”, „artykułów artystycznych” i „zabawek”. Z kolei empik.com zanotował zdecydowany wzrost sprzedaży o 43,1% r/r.

Wyjście z sektora modowego

Zgodnie z podjętymi decyzjami strategicznymi Grupa EM&F zdecydowała o zakończeniu działalności w wybranych segmentach, stąd klasyfikowane są one jako „Działalność Zaniechana”. Na koniec I połowy 2015 r. Grupa EM&F prezentowała w działalności zaniechanej wyniki segmentów Moda i Szkoły Językowe oraz Smyk Turcja i Smyk Czechy (1 sklep).

Zgodnie z założonym planem – w I połowie 2015 r. Grupa EM&F zakończyła działalność w segmencie Moda. W I połowie b.r. zostały zbyte sieci handlowe w Polsce pod markami Esprit i Aldo, natomiast właściciel ostatniej marki pozostającej w portfolio tego segmentu – GAP – podjął decyzję o zaprzestaniu działalności w Polsce, w związku z czym 3 salony marki GAP działające w Polsce zostały zamknięte.

Zgodnie z przyjętą strategią Grupa Smyk skupia się na rozwoju na kluczowych i najbardziej perspektywicznych rynkach, stąd decyzja o zbyciu jedynego sklepu Smyk w Czechach (i spółki Smyk All for Kids Czech s.r.o.) w II kwartale 2015 r.

Sieć sprzedaży na koniec I połowy 2015

Na koniec I połowy 2015 r. łączna powierzchnia handlowo-usługowa Grupy EM&F wynosiła 317 163 mkw. i liczyła 563 placówki, z czego 115 placówek (o łącznej powierzchni 34 999 mkw.) dotyczy działalności zaniechanej w segmencie Szkół Językowych. W II kwartale 2015 r. w ramach działalności kontynuowanej Grupy EM&F zostały otwarte 4 sklepy i zamknięte 4 sklepy. Natomiast w ramach działalności zaniechanej Grupa zbyła na rzecz podmiotów zewnętrznych i/lub zamknęła 22 placówki.

Grupa Smyk, obejmuje sieć 206 sklepów z produktami dla dzieci pod markami – Smyk w Polsce, Rosji, na Ukrainie i w Rumunii, jak również Spiele Max w Niemczech. W skład Grupy Empik wchodzą: sieć 221 sklepów Empik (oferujących książki, filmy, muzykę, multimedia, artykuły szkolno-biurowe i artystyczne, zabawki edukacyjne, itp.) oraz segment Publishing, na który składają się Grupa Wydawnicza Foksal i Biblioteka Akustyczna.