Alma Gdańsk
Alma Gdańsk

– Strategia rozwoju spółki Alma bazuje na poszerzaniu liczby obiektów handlowych oraz zasięgu terytorialnego sieci Delikatesów Alma poprzez otwieranie każdego roku kilku nowych placówek. Realizacja tej strategii jest silnie skorelowana z uwarunkowaniami rynkowymi i operacyjnymi, co oznacza, że w zależności od sytuacji rynkowej liczba nowych otwarć może być znacznie większa od zakładanej – poinformował zarząd sieci w komunikacie finansowym.

Plan otwarć

Realizowane przez spółkę plany inwestycyjne zakładają otwarcie w 2015 roku pięciu obiektów handlowych, spośród których jeden uruchomiono w Lublinie (I kwartał 2015 roku), drugi w Gdańsku przy ulicy Droszyńskiego (III kwartał 2015 roku), a pozostałe zostaną zlokalizowane na terenie Warszawy (dwa sklepy) i Łodzi (jedensklep). Sklepy powstające w Warszawie zlokalizowane będą w nowo wybudowanych galeriach handlowych: Plac Vogla (Wilanów) i Galeria Ferio (Wawer).

W sierpniu 2015 roku w Bochni spółka w ramach poszerzania skali działalności uruchomiła pierwszy sklep franczyzowy pod marką Alma Smart. Planuje się otwieranie nowych sklepów tego typu o powierzchni ok. 200-450 mkw. w centrach miast oraz na osiedlach mieszkaniowych. Spółka nie wyklucza również rozwoju poprzez przejęcia obiektów lub grup obiektów działających obecnie w ramach konkurencyjnych sieci handlowych, choć w chwili obecnej nie ma istotnych planów w tym zakresie.

Likwidacja nierentownych sklepów

Zarząd spółki mając na uwadze poprawę rentowności prowadzonej działalności zakłada również zamykanie niektórych nierentownych obiektów lub nie przedłużanie umów najmu dla sklepów znajdujących się w lokalizacjach, których realizowana rentowność sprzedaży jest zbyt niska. Proces zamykania nierentownych sklepów został rozpoczęty w pierwszym półroczu 2015 roku, w którym przestały funkcjonować 3 obiekty. Zarząd spółki dominującej wdraża działania, które zdecydowanie poprawią rentowność i wzmocnią płynność finansową spółki w perspektywie najbliższego roku.

Spółka zależna Krakowski Kredens Tradycja Galicyjska S.A. w bieżącym roku otworzyła jedną nową lokalizację – w Warszawie. Zgodnie z planami w roku 2015 otwarte zostaną minimum dwa nowe obiekty sieci w Białymstoku i Bydgoszczy. Ilość będzie uzależniona od terminów przekazania lokali do adaptacji przez inwestorów. Obecnie Krakowski Kredens Tradycja Galicyjska S.A. posiada 46 własnych obiektów handlowych zlokalizowanych w aglomeracji warszawskiej, Krakowie, Wrocławiu, Łodzi, Katowicach, Gdańsku, Poznaniu, Zabrzu, Bielsku-Białej, Toruniu, Szczecinie, Gliwicach, Rzeszowie, Opolu, Kielcach i Lublinie, oferujących produkty pod marką własną towarów o nazwie „Krakowski Kredens”. Spółka rozwija sieć swoich małych sklepów (w granicach 40 mkw. – 80 mkw.) w galeriach handlowych oraz innych prestiżowych lokalizacjach, jednocześnie zaopatrując Delikatesy Alma w produkty marki „Krakowski Kredens”.