Eurotel jest właścicielem sieci salonów iDream
Eurotel jest właścicielem sieci salonów iDream
Eurotel jest właścicielem sieci salonów iDream
Eurotel jest właścicielem sieci salonów iDream

Grupa Eurotel, obsługująca sieć ponad 250 salonów sprzedaży operatorów T-Mobile, Play i nc+, w pierwszym półroczu 2015 roku osiągnęła skonsolidowane przychody w kwocie ponad 144 mln zł, wobec 65 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. Skonsolidowany zysk netto wyniósł w tym okresie 4,2 mln zł, wobec 1,2 mln zł rok wcześniej.

Wyniki Eurotel SA również wykazały istotny wzrost w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Przychody spółki wyniosły w I półroczu br. 111,767 mln zł wobec 35,477 mln zł w I półroczu ubiegłego roku. Zysk netto Eurotel SA wyniósł w I półroczu br. 4,708 mln zł wobec 3,247 mln zł w I półroczu 2014 roku. Największy wpływ na tę zmianę miał rozwój projektu iDream i zwiększenie sprzedaży produktów Apple w wielu kanałach (salony, biznes, internet).

– Na tak dobre rezultaty Eurotela złożyło się kilka czynników, a przede wszystkim stabilna sprzedaż praktycznie we wszystkich segmentach, przez co osiągnięty wynik II kwartału jest prawie powtórzeniem wyniku z I kwartału. Największe znaczenie miała sprzedaż w ramach projektu iDream związana z produktami Apple – mówi Tomasz Basiński, Wiceprezes Zarządu Eurotel SA –

Przychody skonsolidowane Grupy Eurotel za I półrocze 2015 r. wzrosły ponaddwukrotnie – wyniosły 144,606 mln zł, wobec 65,081 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. Skonsolidowany zysk netto wyniósł zaś 4,226 mln zł, w porównaniu z 1,255 mln zł w I półroczu 2014 r.

Wyniki spółki zależnej współpracującej z operatorem Play znacząco przyczyniły się do wzrostu całościowego wyniku Grupy za I półrocze. Poprawa wyniku wynikała ze wzrostów sprzedaży jakie wykazuje ten operator oraz z realizacji nałożonych celów, dzięki czemu uzyskano dodatkowe bonusy.

– Biorąc pod uwagę osiągnięte rezultaty, które w niektórych kategoriach są w I półroczu lepsze niż za cały ubiegły rok, daje to solidne podstawy do założenia, że wyniki uzyskane w 2014 roku zostaną w tym roku znacznie poprawione. Należy tu również pamiętać o tradycyjnie zwiększonej sprzedaży w drugiej połowie roku oraz o nowych produktach wprowadzanych przez Apple tradycyjnie pod koniec roku, co zawsze jest impulsem do wzmożonej sprzedaży – dodał Tomasz Basiński.

Salony iDream to salony o statusie Apple Premium Reseller (APR) – lokalizowane są zwykle w prestiżowych centrach handlowych lub w najbardziej atrakcyjnych miejscach miast. Ich powierzchnia – ponad 100 mkw. – pozwala na pełną ekspozycję produktów Apple, swobodne poruszanie się wewnątrz i dostęp do pełnej oferty towarowej, jak również możliwość bezpośredniego testowania działania każdego z produktów. Salony APR zapewniają również dostęp do najświeższych produktów – premier produktowych, nocnych sprzedaży etc. Pierwszy salon iDream powstał w ub.r. w Bydgoszczy. Po uruchomieniu kolejnych salonów oraz po przejęciu konkurencyjnej sieci iTerra i jej rebrandingu, sieć iDream liczy sobie już osiem salonów, umiejscowionych w: Białymstoku, Bydgoszczy, Częstochowie, Gdańsku, Kilecach, Olsztynie, Szczecinie i Toruniu.

Grupa telekomunikacyjna Eurotel SA jest od 9 lat notowana na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych. Posiada znaczącą pozycję na rynku telekomunikacyjnym obsługując łącznie 320 punktów sprzedaży, w tym T-Mobile (160 punktów) i Play (110 punktów) oraz sieć Telewizji „n” z 50 punktami. Sieć sprzedaży tworzona jest w oparciu o własne placówki jak i partnerów handlowych na podstawie podpisywanych z nimi umów dealerskich. Eurotel SA buduje również sieć punktów franczyzowych w oparciu o współpracę bezpośrednio z operatorami. Spółka jest autoryzowanym przedstawicielem ITI Neovision, operatora telewizji “n”, dystrybuując usługi tej platformy telewizji satelitarnej w sieci punktów sprzedaży, która jest niezależna od innych operatorów telekomunikacyjnych.

Od 2013 spółka jest partnerem firmy Apple i buduje sieć sprzedaży salonów tej marki na terenie Polski, pod własnym brandem – iDream.

W skład Grupy Eurotel wchodzi także Viamind – spółka odpowiedzialna za obsługę sieci sprzedaży w ramach operatora Play.

Eurotel posiada również swój sklep internetowy pod własną marką iDream.pl.