Eurotel jest właścicielem sieci salonów iDream
Eurotel jest właścicielem sieci salonów iDream

Grupa Eurotel, obsługująca sieć ponad 250 salonów sprzedaży operatorów T-Mobile, Play i nc+, w pierwszym półroczu 2015 roku osiągnęła skonsolidowane przychody w kwocie ponad 144 mln zł, wobec 65 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. Skonsolidowany zysk netto wyniósł w tym okresie 4,2 mln zł, wobec 1,2 mln zł rok wcześniej.

Wyniki Eurotel SA również wykazały istotny wzrost w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Przychody spółki wyniosły w I półroczu br. 111,767 mln zł wobec 35,477 mln zł w I półroczu ubiegłego roku. Zysk netto Eurotel SA wyniósł w I półroczu br. 4,708 mln zł wobec 3,247 mln zł w I półroczu 2014 roku. Największy wpływ na tę zmianę miał rozwój projektu iDream i zwiększenie sprzedaży produktów Apple w wielu kanałach (salony, biznes, internet).

– Na tak dobre rezultaty Eurotela złożyło się kilka czynników, a przede wszystkim stabilna sprzedaż praktycznie we wszystkich segmentach, przez co osiągnięty wynik II kwartału jest prawie powtórzeniem wyniku z I kwartału. Największe znaczenie miała sprzedaż w ramach projektu iDream związana z produktami Apple – mówi Tomasz Basiński, Wiceprezes Zarządu Eurotel SA –

Przychody skonsolidowane Grupy Eurotel za I półrocze 2015 r. wzrosły ponaddwukrotnie – wyniosły 144,606 mln zł, wobec 65,081 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. Skonsolidowany zysk netto wyniósł zaś 4,226 mln zł, w porównaniu z 1,255 mln zł w I półroczu 2014 r.

Wyniki spółki zależnej współpracującej z operatorem Play znacząco przyczyniły się do wzrostu całościowego wyniku Grupy za I półrocze. Poprawa wyniku wynikała ze wzrostów sprzedaży jakie wykazuje ten operator oraz z realizacji nałożonych celów, dzięki czemu uzyskano dodatkowe bonusy.

– Biorąc pod uwagę osiągnięte rezultaty, które w niektórych kategoriach są w I półroczu lepsze niż za cały ubiegły rok, daje to solidne podstawy do założenia, że wyniki uzyskane w 2014 roku zostaną w tym roku znacznie poprawione. Należy tu również pamiętać o tradycyjnie zwiększonej sprzedaży w drugiej połowie roku oraz o nowych produktach wprowadzanych przez Apple tradycyjnie pod koniec roku, co zawsze jest impulsem do wzmożonej sprzedaży – dodał Tomasz Basiński.

Salony iDream to salony o statusie Apple Premium Reseller (APR) – lokalizowane są zwykle w prestiżowych centrach handlowych lub w najbardziej atrakcyjnych miejscach miast. Ich powierzchnia – ponad 100 mkw. – pozwala na pełną ekspozycję produktów Apple, swobodne poruszanie się wewnątrz i dostęp do pełnej oferty towarowej, jak również możliwość bezpośredniego testowania działania każdego z produktów. Salony APR zapewniają również dostęp do najświeższych produktów – premier produktowych, nocnych sprzedaży etc. Pierwszy salon iDream powstał w ub.r. w Bydgoszczy. Po uruchomieniu kolejnych salonów oraz po przejęciu konkurencyjnej sieci iTerra i jej rebrandingu, sieć iDream liczy sobie już osiem salonów, umiejscowionych w: Białymstoku, Bydgoszczy, Częstochowie, Gdańsku, Kilecach, Olsztynie, Szczecinie i Toruniu.

Grupa telekomunikacyjna Eurotel SA jest od 9 lat notowana na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych. Posiada znaczącą pozycję na rynku telekomunikacyjnym obsługując łącznie 320 punktów sprzedaży, w tym T-Mobile (160 punktów) i Play (110 punktów) oraz sieć Telewizji „n” z 50 punktami. Sieć sprzedaży tworzona jest w oparciu o własne placówki jak i partnerów handlowych na podstawie podpisywanych z nimi umów dealerskich. Eurotel SA buduje również sieć punktów franczyzowych w oparciu o współpracę bezpośrednio z operatorami. Spółka jest autoryzowanym przedstawicielem ITI Neovision, operatora telewizji “n”, dystrybuując usługi tej platformy telewizji satelitarnej w sieci punktów sprzedaży, która jest niezależna od innych operatorów telekomunikacyjnych.

Od 2013 spółka jest partnerem firmy Apple i buduje sieć sprzedaży salonów tej marki na terenie Polski, pod własnym brandem – iDream.

W skład Grupy Eurotel wchodzi także Viamind – spółka odpowiedzialna za obsługę sieci sprzedaży w ramach operatora Play.

Eurotel posiada również swój sklep internetowy pod własną marką iDream.pl.