Centrum handlowe/Shutterstock
Centrum handlowe/Shutterstock

Z początkiem czerwca 2015 r. zostało powołane nowe ogólnopolskie forum badawcze Polish Retail Research Forum (PRRF). Forum zostało zawiązane przez CBRE, Colliers International, Cushman & Wakefield, DTZ oraz JLL – czołowe firmy doradcze działające na rynku nieruchomości komercyjnych.

Podstawowym celem PRRF jest zapewnienie wysokiej przejrzystości polskiego rynku nieruchomości handlowych. Jest to realizowane poprzez wymianę gromadzonych informacji o rynku i publikowanie stosownych agregatów w odstępach półrocznych. Dane, które podlegają wspólnej analizie i publikacji dotyczą m.in. podaży, dostępnej powierzchni czy nasycenia rynku. W rezultacie forum dostarcza spójną i sprawdzoną analizę rynku.

Forum powstało w ślad za Polish Office Research Forum (PORF) powołanym w styczniu tego roku.

447 obiektów handlowych w Polsce

Polish Retail Research Forum (PRRF) opublikowało dane dotyczące rynku powierzchni centrów handlowych w Polsce w I połowie 2015 roku. Dane rynkowe zostały przygotowane wspólnie przez zespół analityków i obejmują swoim zakresem zasoby nowoczesnej powierzchni handlowej, nowe obiekty oddane do użytku, podaż znajdującą się w budowie oraz wielkość nasycenia nowoczesną powierzchnią handlową (mkw./1 000 mieszkańców). Dane obejmują również ilość powierzchni niewynajętej dla piętnastu głównych rynków handlowych w Polsce.

Z najnowszej publikacji PRRF wynika, że na koniec czerwca 2015 roku całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni centrów handlowych w Polsce wyniosły ponad 10,4 mln mkw. GLA w ramach 447 obiektów handlowych. Największymi rynkami handlowymi pozostają niezmiennie aglomeracja warszawska (1,4 mln mkw. GLA) oraz konurbacja katowicka (1,1 mln mkw. GLA). Wśród ośmiu głównych aglomeracji najmniejszym zasobem nowoczesnej powierzchni handlowej charakteryzuje się aglomeracja szczecińska (268 tys. mkw. GLA).

Wśród ośmiu największych rynków handlowych w Polsce największym poziomem nasycenia nowoczesną powierzchnią handlową niezmiennie charakteryzują się aglomeracja wrocławska (773 mkw./1 000 mieszkańców) oraz poznańska (757 mkw./1 000 mieszkańców). Najniższy poziom wskaźnika notowany jest natomiast w aglomeracji szczecińskiej 480 mkw./1 000 mieszkańców).

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy br. zasoby nowoczesnej powierzchni centrów handlowych w Polsce wzrosły o 176,8 tys. mkw. GLA. Największa ilość nowej podaży została oddana w małych miastach (o populacji poniżej 100 tys. mieszkańców) – 37 proc. oraz w miastach dużych (o populacji 199 tys.-399 tys. mieszkańców) – 35 proc.

Ponad 745 tys. mkw. powierzchni handlowej w budowie

Wśród największych centrów handlowych oddanych do użytku w I połowie br. wskazać można Tarasy Zamkowe w Lublinie (38 tys. mkw. GLA) oraz Galerię Neptun w Starogardzie Gdańskim (25 tys. mkw. GLA). Wśród mniejszych nowo powstałych obiektów znajdują się m.in. Galeria Głowno (6 tys. mkw. GLA), Era Park Wieluń (6 tys. mkw. GLA) czy Galeria Sanok (7,5 tys. mkw. GLA).

43 proc. powierzchni oddanej do użytkowania w I połowie 2015 r. stanowiły rozbudowy obiektów już istniejących. Do najbardziej spektakularnych projektów tego typu można zaliczyć rozbudowę CH Ogrody w Elblągu (22,5 tys. mkw. GLA) czy kolejne fazy rozbudowy wrocławskiego centrum handlowego Magnolia Park (16,6 tys. mkw. GLA) i toruńskiego Atrium Copernicus (15,2 tys. mkw. GLA).

Na koniec czerwca 2015 roku w budowie pozostawało ok. 745,8 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni centrów handlowych, z czego oddanie blisko 60 proc. planowane jest do końca br. Największa ilość podaży w budowie zlokalizowana była w ramach ośmiu największych aglomeracji (60 proc.). Rozbudowy obiektów istniejących stanowiły zaledwie 12 proc. powierzchni w budowie. Największe projekty będące w budowie to centrum handlowe Posnania (99 tys. mkw. GLA), Wroclavia (64 tys. mkw. GLA) oraz Zielone Arkady w Bydgoszczy (51 tys. mkw. GLA).

Współczynnik pustostanów dla największych 15 rynków handlowych w Polsce ukształtował się na koniec czerwca 2015 roku na poziomie 3,1 proc., co stanowi wzrost w stosunku do stanu z końca grudnia 2014 r. o 0,4 punktu procentowego.

Wśród ośmiu największych aglomeracji najwyższy poziom wskaźnika pustostanów odnotowano na Górnym Śląsku (4,2 proc.), w Krakowie (3,7 proc.) oraz w Poznaniu (3,7 proc.). Najniższym poziomem współczynnika charakteryzowały się aglomeracja warszawska (1,5 proc.) oraz szczecińska (1,6 proc.).

Wśród siedmiu rynków handlowych obejmujących miasta o populacji 199 tys.-399 tys. mieszkańców najwięcej powierzchni niewynajętej znalazło się w Bydgoszczy (6,4 proc.) oraz w Częstochowie (5,6 proc.), najmniej natomiast w Lublinie (2,5 proc.) i Białymstoku (3,0 proc.).

Wszystkie firmy tworzące Polish Retail Research Forum są uczestnikami jesiennej edycji Shopping Center Forum 2015