Stokrotka otworzy minimum 100 sklepów w 2016 roku

Spółka Emperia, właściciel sieci sklepów Stokrotka planuje w 2016 roku otworzyć nie mniej niż 100 nowych lokalizacji. W I kwartale bieżącego roku sieć powierzyła się o 12 nowych sklepów Stokrotka.

Miniony rok był okresem utrzymującej się na rynku deflacji cen artykułów spożywczych oraz silnej konkurencji cenowej. Mimo tych niekorzystnych uwarunkowań makroekonomicznych, Stokrotka konsekwentnie umacniała swoją przewagę konkurencyjną, a także realizowała ambitny plan rozwojowy.

Rozwój sieci sklepów

Czwarty kwartał 2015 r. był kolejnym okresem intensyfikacji ilości otwarć nowych sklepów. Otworzonych zostało łącznie 29 nowych placówek detalicznych: 7 supermarketów, 9 marketów i 13 sklepów franczyzowych. Na koniec ubiegłego roku sieć liczyła już 327 sklepów, z czego 80 sieć otworzyła od początku 2015 roku. Obserwowane w minionym roku tempo rozwoju było rekordowym w historii sieci Stokrotka.

Ilość otwarć z ubiegłego roku, powinna być przynajmniej powtórzona w 2016 roku, Stokrotka spodziewa się bowiem nie mniej niż 100 nowych lokalizacji. W I kwartale bieżącego roku otwarto już 12 nowych sklepów. Na uwagę zasługuje również znaczne przyspieszenie tempa rozwoju sklepów w formacie franczyzowym, dzięki atrakcyjnemu dla franczyzobiorców modelowi sklepu. W tej linii biznesowej w 2015 roku Stokrotka uruchomiła aż 27 placówek detalicznych. W ubiegłym roku spółka była aktywna również w zakresie działań rozwojowych ukierunkowanych na nabywanie od innych przedsiębiorców funkcjonujących już na rynku lokalizacji. Spółka przeprowadziła dwie tego typu transakcje. W ramach pierwszej z nich sfinalizowano przejęcie 19 lokalizacji od spółek FRAC. Druga transakcja objęła 9 lokalizacji sieci MIX, które zostaną włączone do Stokrotki w I kwartale 2016 roku. Spółka będzie podążać tą drogą rozwoju także w tym roku.

Przychody ze sprzedaży segmentu detalicznego w IV kwartale 2015 roku były wyższe o 16,1% od wyniku okresu porównawczego i wyniosły 581,5 mln zł, zaś narastająco za cztery kwartały wzrost przychodów wyniósł 5,9%. Na wzrost przychodów wpływ miały: wzrost sprzedaży LFL oraz otwarcia nowych placówek detalicznych. Wzrostowi sprzedaży towarzyszyła poprawa rentowności.

W odpowiedzi na trudny rynek i silną konkurencją cenową, sieć Stokrotka, w omawianym okresie zintensyfikowała swoją aktywność marketingową. Swoje działania skupiła na intensyfikacji akcji promocyjnych i realizacji atrakcyjnych programów lojalnościowych dla swoich klientów.

Dobre zakończenie roku

Wszystkie segmenty operacyjne Grupy Kapitałowej Emperia, mimo niekorzystnych uwarunkowań makroekonomicznych, wypracowały w 2015 roku pozytywne wyniki i realizowały plany rozwojowe. Na szczególną uwagę zasługuje dynamiczne rozwijający się segment detaliczny.

Przychody Grupy w IV kwartale wyniosły 592,8 mln zł i były wyższe o 15,8% niż w roku poprzednim. Narastająco za cztery kwartały przychody ze sprzedaży wzrosły o 5,9%. Wzrostowi przychodów towarzyszył wzrost rentowności: narastająco za 4 kwartały 2015 roku odnotowano wzrost EBITDA o 19,3%, a wynik netto w tym okresie był wyższy o 58,4% niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Jest to przede wszystkim efekt poprawy wyników w segmencie detalicznym.

W trakcie czterech kwartałów 2015 roku Grupa kontynuowała proces skupu akcji własnych. Wydatkowano na ten cel w tym okresie 45,0 mln zł.

Emperia

Grupa Kapitałowa Emperia to dynamiczna i wiarygodna firma z polskim rodowodem, skoncentrowana na segmencie detalicznym FMCG. Powstała w 1990 roku i od 26 lat aktywnie tworzy historię handlu w Polsce. Działalność Grupy Emperia obejmuje trzy obszary: segment detaliczny, informatyczny i segment nieruchomości. Grupa Kapitałowa Emperia zatrudnia około 8 tys. pracowników. Koordynatorem Grupy jest Emperia Holding S.A., od 14 lat spółka publiczna notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Emperia Holding S.A. wyznacza strategię działania i monitoruje realizację celów przez spółki Grupy Kapitałowej Emperia.

Segment detaliczny – tworzy go Stokrotka Sp. z o.o. – spółka z polskim kapitałem i bogatymi tradycjami polskiego handlu detalicznego. Powstała w 1994 roku w Lublinie, a obecnie obejmuje swym zasięgiem teren całego kraju. Pierwszy supermarket Stokrotka powstał w Łęcznej koło Lublina w 1996 roku. Obecnie sieć obejmuje ponad 300 supermarketów i marketów Stokrotka zlokalizowanych na osiedlach, w mini-centrach i galeriach handlowych. Typowe placówki handlowe mają od 200 mkw. do 1000 mkw. powierzchni sprzedaży i oferują od 4 do 10 tys. pozycji asortymentowych, w tym artykuły spożywcze, kosmetyki, chemię i alkohol oraz produkty świeże: pieczywo, wędliny, owoce i warzywa. Dopełnieniem oferty są produkty lokalne, wytwarzane w regionach, w których zlokalizowane są sklepy sieci, a także produkty należące do marki własnej. W 2013 roku firma uruchomiła własną sieć logistyczną z centrum dystrybucji w Teresinie koło Warszawy.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Newsletter SCF News | Retailnet.pl

Codziennie nowe informacje dla profesjonalistów rynku centrów handlowych.