56 procentowy wzrost sprzedaży Grupy HubStyle w I kwartale

W pierwszym kwartale 2016 roku HubStyle przygotował dwa nowe koncepty modowe, wzmocnił obszar IT oraz logistykę. Przychody netto ze sprzedaży Grupy w pierwszych 3 miesiącach roku 2016 r. wzrosły o 56 proc.

W I kwartale 2016 r. Grupa HubStyle odnotowała 4 644 tys. zł przychodów netto ze sprzedaży wobec 2 982 tys. zł przed rokiem. Ze względu na istotne nakłady związane z wdrażaniem kolejnych dwóch konceptów modowych, uruchomieniem nowego silnika do zarządzania platformami sklepowymi, a także wdrożeniem systemu ERP, w I kwartale Grupa poniosła 848 tys. zł straty wobec 213 tys. zł straty rok wcześniej. Poniesione wydatki mają na celu przygotowanie Grupy do intensywnego rozwoju w kolejnych kwartałach.

Nowe możliwości

-Jesteśmy na ważnym etapie rozwoju, który jest kluczowy z punktu widzenia przygotowania Grupy do dalszych, dynamicznych wzrostów. Poniesione w pierwszym kwartale nakłady umożliwiają nam rozwój skalowalnej infrastruktury i wzmocnienie logistyki – mówi Wiktor Dymecki, Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy HubStyle SA.

Pierwsze trzy miesiące 2016 r. były okresem przygotowań do wprowadzenia kolejnych dwóch konceptów modowych. Opracowana została strategia marketingowa, prowadzone były działania związane z przygotowaniem kanałów sprzedaży nowych brandów. Już w II kwartale HubStyle wprowadził dwie nowe marki: Kragelman – pierwszy męski brand w portfolio – oraz Freakylicks – skierowany do młodych kobiet, brand mody ulicznej.

Kompletne portfolio

– Po wdrożeniu w ostatnich tygodniach dwóch nowych marek nasze portfolio jest kompletne. Uruchomione pod koniec 2015 r. Cardio Bunny już po trzech miesiącach osiągnęło poziom sprzedaży zapewniający rentowność operacyjną, dobrze radzi sobie Sugarfree – nasz najbardziej rozwinięty koncept. Pracujemy nad doprowadzeniem do rentowności naszych nowych brandów” – mówi Monika Englicht, Prezes Zarządu HubStyle S.A.

Wszystkie wydatki związane z opracowaniem nowych rozwiązań dedykowanych segmentowi odzieżowemu zostały potraktowane jako koszty operacyjne i wpłynęły na obniżenie wyniku w I kwartale 2016 r. Obecnie portfolio HubStyle jest kompletne, a Grupa koncentruje się na dynamicznym wzroście skali biznesu już działających marek odzieżowych.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Newsletter SCF News | Retailnet.pl

Codziennie nowe informacje dla profesjonalistów rynku centrów handlowych.

Newsletter
SCF News | Retailnet.pl