SQM: najpierw strategia, później wdrożenie

Nawet najlepsze i najnowocześniejsze monitory w sklepach nie spełnią swojej roli bez właściwej treści. Częstym błędem jest wybór technologii (np. określonych monitorów lub CMS do zarządzania treścią) przed opracowaniem strategii budowy i przygotowania materiałów.

W polskich warunkach przyczyną takiego błędu jest zwykle brak dialogu w firmie. Zespół IT kłaść będzie nacisk na niskie koszty, prostotę wdrożenia oraz bezpieczeństwo. Jednak głównym beneficjentem ma pozostać marketing, który dla realizacji swoich celów może potrzebować np. integracji z bazami ERP, beaconami czy innymi źródłami zewnętrznych danych, pozwalającymi tworzyć automatycznie reguły cross-sellingowe. Takie założenia muszą być znane przed wyborem technologii, dlatego strategia budowy treści powinna poprzedzać zakup sprzętu i oprogramowania.

Integrator górą

Kluczową rolę przy doborze technologii mają integratorzy systemów, którzy posiadają w ofercie co najmniej kilka rozwiązań. Integrator jest odpowiedzialny za dobór technologii i wdrożenie oraz często doradza już na etapie strategii czy biorąc udział w tworzeniu kontentu. Zalecamy przy tym ostrożne podejście do ofert producentów, ponieważ ci lobbować będą zawsze za swoim własnym produktem, z reguły bardzo zawężającym możliwości Digital Signage. Dla przykładu działania jednego z koreańskich producentów monitorów doprowadziły do wdrożenia w Polsce tysięcy monitorów z darmowym rozwiązaniem software’owym na wewnętrznych playerach. Niestety, rozwiązania takie należą do bardzo prymitywnych technologicznie i związują ręce inwestora w zakresie przyszłego rozwoju systemu.

Integrator to często firma, która współpracuje już z siecią handlową w innych obszarach, zwykle IT. Trzeba jednak pamiętać, że Digital Signage to bardzo specyficzne, marketingowe połączenie technologii IT i systemów AV. Wdrożenie takiego systemu wymaga wiedzy z różnych gałęzi biznesu i nie polega jedynie na fizycznej instalacji nośników czy skonfigurowaniu uprawnień użytkowników.

Kwestia planu

Istotną rolę pełni tu zarządzanie projektem pozwalające zaplanować wdrożenie i rozwój systemu oraz uniknąć frustracji pojawiającej się wewnątrz przedsiębiorstwa i w kontakcie z dostawcami. Bardzo często rollout systemu poprzedzony jest działaniami pilotażowymi pozwalającymi zweryfikować przyjęte wcześniej założenia. Taki pilotaż powinien jednak posiadać z góry ustalone parametry jakościowe, w przeciwnym razie jest testem samym dla siebie i nie daje odpowiedzi na najważniejsze pytania o efektywność późniejszego wdrożenia.

Konieczne jest także zaplanowanie budżetu na utrzymanie rozwiązania. Parametr TCO (Total Cost of Ownership) niestety zbyt często jest pomijany w budżetowaniu projektów, co wiąże się z założeniem, że najtańsze rozwiązanie jest takie, które kosztuje najmniej w zakupie. Taka wiara jest jedną z przyczyn czarnych ekranów i dość krótkiego życia projektów Digital Signage w Polsce.

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn

POLECANE ARTYKUŁY