Płatności bezgotówkowe akceptuje w Polsce już ponad pół miliona terminali

Rok 2016 przejdzie do historii obrotu bezgotówkowego w Polsce jako ten, w którym możliwość płacenia kartą stała się usługą prawdziwie powszechną. Również dzięki działaniom Visa, partnera i wystawcy Omnichannel Retailing Forum.

Kamieniami milowymi w rozwoju rynku płatniczego z pewnością można nazwać takie wydarzenia jak przekroczenie liczby pół miliona terminali oraz umożliwienie płatności bezgotówkowych we wszystkich placówkach własnych Poczty Polskiej. Wcześniej w tym roku płatności takie umożliwiła w swoich hurtowniach sieć Eurocash Cash & Carry.

– Obecny rok bez wątpienia jest wyjątkowy dla rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce. Wielu detalistów doceniło płatności elektroniczne, dzięki czemu kartą lub smartfonem możemy coraz częściej zapłacić także tam, gdzie do tej pory przyjmowana była wyłącznie gotówka. Wspieramy Pocztę Polską w wysiłkach prowadzących do wdrożenia i popularyzacji płatności bezgotówkowych w jej placówkach. Czytelny sygnał ze strony tak ważnej instytucji stanowi cenne wsparcie realizowanych przez nas, wspólnie z polskimi bankami i agentami rozliczeniowymi, działań na rzecz upowszechnienia obrotu bezgotówkowego jako najbardziej wygodnej i bezpiecznej formy płatności – komentuje Małgorzata O’Shaughnessy, dyrektor zarządzająca regionem Europy Środkowo-Wschodniej, Visa.

Płatności zbliżeniowe coraz powszechniejsze

W dynamicznym rozwoju płatności bezgotówkowych ważną rolę odgrywa powszechność wygodnych płatności zbliżeniowych, które stanowią obecnie już 58 proc. wszystkich płatności kartami Visa w Polsce. Rok temu ten udział wynosił 43 procent. Obecnie zbliżeniowo można płacić w ponad 425 tys. terminali, co stanowi 86 proc. wszystkich terminali POS działających na polskim rynku. Do końca 2017 roku płatności zbliżeniowe będą obsługiwane przez wszystkie terminale w Polsce.

W latach 2010-2015 w ramach programu Kartą Visa zapłacisz wszędzie banki‑wydawcy kart Visa dofinansowały instalację ponad 200 tys. terminali w całym kraju. Dzięki programowi przyjęte zostały również preferencyjne stawki opłaty interchange dla handlu hurtowego, rachunków domowych czy za czynności publiczno-prawne, co zachęcało do przyjmowania płatności kartą w tych sektorach.

Płatności bezgotówkowe nie tylko w handlu

Obecnie dynamiczny rozwój płatności bezgotówkowych możemy obserwować również w takich sektorach jak transport publiczny czy płatne strefy parkowania.

Visa od wielu lat konsekwentnie prowadzi działania na rzecz rozwoju płatności bezgotówkowych w Polsce, m.in. realizując kampanie zachęcające do płacenia kartą, wspierając i dofinansowując wdrożenia terminali w punktach handlowo-usługowych czy obecnie aktywnie uczestnicząc w pracach w ramach rządowego programu „Od Polski papierowej do cyfrowej”, którego jednym z głównych celów jest upowszechnienie akceptacji elektronicznych instrumentów płatniczych w administracji publicznej – rządowej i samorządowej.

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn

PARTNER MIESIĄCA

Serenada #bardziej otwarte centrum handlowe.

Centrum Serenada to nie tylko bogata oferta handlowa, ale przede wszystkim przestrzeń stworzona z myślą o mieszkańcach Krakowa. To wyjątkowe miejsce spotkań, wymiany doświadczeń i wzajemnych inspiracji.