TXM chce osiągnąć poziom 382 sklepów do 2018 roku

5 grudnia 2016 r. TXM S.A. opublikował prospekt emisyjny. Zapisy w Transzy Inwestorów Indywidualnych będą prowadzone  w okresie 7-12 grudnia br. Debiut akcji TXM S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie jest planowany pod koniec tego miesiąca.

Zarząd TXM oczekuje wpływów z emisji akcji serii E na poziomie ok. 26 mln zł brutto. Cena emisyjna po jakiej będą oferowane nowo emitowane akcje zostanie opublikowana 14 grudnia br.

W ramach publicznej emisji akcji oferowanych jest 4.000.000 akcji serii E. Oferowane inwestorom akcje stanowić będą łącznie 12 proc. podwyższonego kapitału zakładowego spółki i uprawniać ich właścicieli do wykonywania łącznie 8,8 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Aktualnie wiodącym akcjonariuszem TXM S.A. jest Redan S.A. posiadający 64,1% kapitału. Kolejne 25,1 proc. akcji posiada firma inwestycyjna 21 Concordia 1 s.à r.l., a w rękach pozostałych akcjonariuszy jest 10,8 proc. kapitału TXM S.A. W ramach transzy detalicznej planowane jest przydzielenie ok. 10 proc. akcji, a dla inwestorów instytucjonalnych ok. 90 proc. emitowanych akcji.

Strategia TXM

– Naszym celem jest zdobycie jednej z wiodących pozycji w sektorze odzieżowych sklepów dyskontowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Jesteśmy przekonani, że nasz model biznesowy jest bardzo efektywny, co potwierdzają osiągane wyniki finansowe. Dlatego wszystkie środki pozyskane z emisji akcji zamierzamy przeznaczyć na skokowe przyspieszenie wzrostu organicznego, a tym samym dynamiczne zwiększenie skali działania. Prowadzić to będzie do wzrostu wartości Grupy TXM – mówi Lech Przemieniecki, prezes TXM S.A.

Zarząd TXM zamierza przeznaczyć środki pozyskane z emisji akcji, w szczególności na: rozwój sieci sklepów stacjonarnych w kraju, ekspansję zagraniczną, dynamiczny rozwój kanału e-commerce oraz dostosowanie zaplecza logistycznego do rozwoju sieci sprzedaży.

W ramach sieci krajowej do roku 2018 planowane jest osiągnięcie poziomu około 382 sklepów, o łącznej powierzchni sprzedaży ok. 98 tys. m2. Z kolei na rynkach zagranicznych w 2018 r. sieć powinna liczyć około 94 sklepów, z czego większość w Rumunii, a pozostałe na Słowacji i w Czechach.

– Poza Polską to rynek rumuński jest dla nas obecnie najatrakcyjniejszy. Dlatego ekspansja za granicą powinna w tym kraju być najszybsza – podkreśla Lech Przemieniecki. Na wszystkich rynkach wdrażany jest nowy, większy format sklepów, których średnia powierzchnia liczy około 350 mkw. Jest to odpowiedź na zmieniające się oczekiwania klientów, którzy preferują robienie zakupów w większych placówkach oferujących szerszy asortyment towarów. Z kolei w ramach rozwoju kanału e-commerce w planie jest uruchomienie sprzedaży on-line we wszystkich krajach, w których będą sklepy stacjonarne.

W zakresie dywidendy w strategii spółki leży coroczna jej wypłata w kwocie niemniejszej niż 35 proc. wypracowanego zysku netto.

Przewagi konkurencyjne

TXM jest drugą pod względem liczby placówek siecią dyskontową w Polsce. Posiada model biznesowy zapewniający osiąganie wysokiej efektywności działania. TXM korzysta m.in. z zakupu gotowych produktów bez wcześniejszego zamawiania, co powoduje skrócenie cyklu logistycznego oraz zmniejszenia ryzyka nadmiernych zapasów. Na bieżąco dostosowuje ofertę w sklepach do aktualnych potrzeb klientów. Oferta odzieżowa odpowiada aktualnym trendom, lecz jest dostępna w cenie znacznie niższej niż w sieciach modowych. Dodatkowo w marketach TXM część oferty stanowią produkty wysokiej jakości w bardzo konkurencyjnych cenach.

Rozwój sieci jest realizowany przy niskich nakładach inwestycyjnych. Zapewnia to relatywnie krótki zwrot z inwestycji.

Rozwojowi sieci TXM sprzyja koniunktura rynkowa. Według firmy badawczej PMR w ciągu najbliższych pięciu lat krajowy rynek dyskontów odzieżowych podwoi swoją wartość, czyli w tym okresie ten segment rynku będzie osiągał blisko 20 proc. średnioroczne tempo wzrostu.

Sytuacja finansowa TXM

Prognoza Zarządu zakłada, że w 2016 r. Grupa osiągnie 381,4 mln zł przychodów, 22,3 mln zł zysku na działalności operacyjnej powiększonego o amortyzację (EBITDA), 17,1 mln zł zysku na działalności operacyjnej (EBIT) oraz 13,1 mln zł zysku netto. Zarząd TXM zakłada dynamiczny wzrost skali działania w kolejnych okresach.

TXM S.A. jest właścicielem ok. 385 sklepów dyskontowych TXM textilmarket zlokalizowanych na terenie całego kraju oraz za granicą. Prowadzi także sprzedaż internetową przez e-sklep www.txm24.pl Sklepy TXM textilmarket oferują swoim Klientom szeroką gamę odzieży oraz innych artykułów tekstylnych dobrej jakości w konkurencyjnych cenach. Firma TXM S.A. (dawniej Adesso S.A.) została zarejestrowana w Krakowie  w 1989 r. Od samego początku swojego istnienia działa w branży tekstylno-dziecięcej. Spółka należy do Grupy Kapitałowej Redan S.A.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Newsletter SCF News | Retailnet.pl

Codziennie nowe informacje dla profesjonalistów rynku centrów handlowych.