Dobry rok dla Tower Investments

Rok 2016 był kolejnym rokiem, który weryfikował rynek nieruchomości komercyjnych w Polsce.  Wyniki 2016 roku pokazały kierunki w jakich powinni rozwijać się inwestorzy działający na rynku nieruchomości handlowych – mówi dla Retailnet Wojciech Pietrzak, członek zarządu Tower Investments SA

Z naszych obserwacji wynika także, że duże miasta osiągnęły wysoki poziom nasycenia powierzchniami handlowymi natomiast cały czas widzimy możliwości rozwoju w mniejszych miastach. Tu mamy dobry grunt w postaci niskiego nasycenia powierzchnią handlową, a także przyjazne władze, które są zainteresowane realizacją nowych inwestycji w ich miastach.

Rok 2016 to także dobry czas dla naszej spółki. Zrealizowaliśmy nasze główne założenie tj. wejście na rynek NewConnect. To był  także czas na weryfikację naszych planów i zestawienie ich z naszymi możliwościami. Pozyskaliśmy partnerów biznesowych, którzy chcą z nami współpracować, którzy wysoko ocenili nasze dotychczasowe działania i plany na najbliższą przyszłość. Warto podkreślić, że w mijającym roku pozyskaliśmy także finansowanie, które umożliwi nam realizację zaplanowanych inwestycji. Co przyniesie 2017? Mamy plany, żeby wejść na parkiet główny GPW oraz realizować zaplanowane inwestycje i na tym jesteśmy teraz skupieni.

Autorem artykułu jest Wojciech Pietrzak, członek zarządu Tower Investments SA

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn

POLECANE ARTYKUŁY