W drugim kwartale 2016 zaobserwowano wzrost na poziomie 29 proc. w porównaniu do analogicznego okresu w roku 2015.

W zeszłym roku wzrost w tym samym okresie czasowym wyniósł 17 procent.

Żywność nadal offline

Według Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych tegoroczne wydatki Polaków na święta wyniosą 20 miliardów złotych, co stanowi wzrost o 1,6 mld w stosunku do roku ubiegłego. Według informacji Grupy Comp część tego wzrostu spowodowana jest rosnącą popularnością kart płatniczych.

Wzrost jest zauważalny przede wszystkim poza segmentem żywnościowym, obejmującym takie produkty jak media, książki czy gry komputerowe. W porównaniu do zeszłego roku odnotowano wzrost wykorzystania kart płatniczych o 15 proc. w ujęciu ilościowym. Jednocześnie wartość dokonanych transakcji wzrosła o 20 procent.

Pół miliona bezdotykowych punktów

W dynamicznym rozwoju płatności bezgotówkowych ważną rolę odgrywa powszechność wygodnych płatności zbliżeniowych, które stanowią obecnie już 58 proc. wszystkich płatności kartami Visa w Polsce. Rok temu ten udział wynosił 43 procent. Obecnie zbliżeniowo można płacić w ponad 425 tys. terminali, co stanowi 86 proc. wszystkich terminali POS działających na polskim rynku. Do końca 2017 roku płatności zbliżeniowe będą obsługiwane przez wszystkie terminale w Polsce.

– Obecny rok bez wątpienia jest wyjątkowy dla rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce. Wielu detalistów doceniło płatności elektroniczne, dzięki czemu kartą lub smartfonem możemy coraz częściej zapłacić także tam, gdzie do tej pory przyjmowana była wyłącznie gotówka. Wspieramy Pocztę Polską w wysiłkach prowadzących do wdrożenia i popularyzacji płatności bezgotówkowych w jej placówkach. Czytelny sygnał ze strony tak ważnej instytucji stanowi cenne wsparcie realizowanych przez nas, wspólnie z polskimi bankami i agentami rozliczeniowymi, działań na rzecz upowszechnienia obrotu bezgotówkowego jako najbardziej wygodnej i bezpiecznej formy płatności – komentuje Małgorzata O’Shaughnessy, dyrektor zarządzająca regionem Europy Środkowo-Wschodniej, Visa.