Grupa Vistula ze wzrostem przychodów

vistula salon

Vistula Group S.A. informuje, iż począwszy od stycznia 2017 roku będzie przekazywała cyklicznie do publicznej wiadomości wstępne dane o wielkości miesięcznych skonsolidowanych, nieaudytowanych przychodów ze sprzedaży, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz dane o wielkości szacunkowej skonsolidowanej marży ze sprzedaży.

Spółka podaje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w styczniu 2017 roku przez Grupę Kapitałową Spółki wyniosły około 43,6 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w styczniu 2016 roku o około 8 proc.

Sprzedaż w segmencie odzieżowym

Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym (marki Vistula, Wólczanka, Deni Cler) – wyniosły około 27,2 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w styczniu 2016 roku o około 15 proc. Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie jubilerskim (marka W.KRUK) – wyniosły około 14,5 mln zł i były na tym samym poziomie co w styczniu 2016 roku.

Szacunkowa skonsolidowana marża ze sprzedaży osiągnięta w styczniu 2017 roku przez Grupę Kapitałową Spółki wyniosła około 49,8 proc. i była wyższa od marży osiągniętej w styczniu 2016 roku o około 0,2 p.p.

Łączna powierzchnia sprzedaży detalicznej Grupy Kapitałowej na koniec stycznia 2017 roku wyniosła 30,5 tys. mkw. i była wyższa o 11,2 proc. od powierzchni sprzedaży detalicznej w styczniu 2016 roku.

Vistula Group posiada sieć sprzedaży detalicznej (marek Vistula, Wólczanka, Deni Cler W. Kruk), liczącą ponad 270 lokalizacji.

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn

POLECANE ARTYKUŁY