Grupa Vistula planuje uruchomić 50 nowych salonów

Salon marki Vistula

W ramach planów inwestycyjnych na rok 2017 planowane jest uruchomienie 50 nowych salonów własnych i franczyzowych o łącznej powierzchni około 2900 mkw. netto, co zapewni wzrost powierzchni sprzedaży Spółki o prawie 10 proc.

– W odniesieniu do roku 2017 zakładamy zwiększanie przychodów ze sprzedaży powyżej tempa przyrostu sieci detalicznej. Nasz cel w tym obszarze to utrzymanie dwucyfrowej dynamiki wzrostu sprzedaży na poziomie zbliżonym do roku 2016. Zamierzamy go osiągnąć poprzez dynamiczny rozwój sieci sprzedaży w segmencie odzieżowym i jubilerskim oraz dalszy wzrost efektywności przychodów z mkw. – komentuje Grzegorz Pilch, prezes zarządu Vistula Group.

Znaczący wzrost obrotów

– W roku 2016 Grupa Kapitałowa Vistula Group S.A. uzyskała historycznie najlepszy wynik pod względem przychodów oraz zrealizowanego zysku netto. Grupa Kapitałowa wypracowała ponad 598 mln zł przychodów ze sprzedaży, ponad 35 mln zł zysku netto i ponad 65 mln zł EBITDA – wylicza Grzegorz Pilch.

W 2016 roku przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej wyniosły 312,2 mln zł i były wyższe o 48,1 mln zł, czyli o 18,2 proc. od przychodów osiągniętych w roku 2015.

Wzrost sprzedaży osiągnięty został przede wszystkim w obszarze sprzedaży detalicznej. Wartość sprzedaży marki Vistula wzrosła o 43,5 mln PLN (26 proc.), natomiast marki Wólczanka o 10,6 mln PLN (15 proc.). Wzrost sprzedaży w marce Vistula w znaczącej części związany był z wyższymi wydatkami reklamowymi oraz wprowadzeniem do sprzedaży limitowanej kolekcji wyselekcjonowanej przez Roberta Lewandowskiego.

Marża brutto segmentu odzieżowego w roku 2016 wyniosła 53,3 proc. w stosunku do 54,2 proc. w roku poprzednim. Wartościowo marża brutto na sprzedaży wzrosła o 23,4 mln (wzrost o 16 proc.). Należy zwrócić uwagę, że wzrost przychodów został osiągnięty w głównej mierze dzięki rosnącej sprzedaży z 1 m2, co miało wpływ na poprawę efektywności marek Vistula i Wólczanka.

Vistula Group w ramach działalności kontynuowanej osiągnęła wzrost zysku netto w 2016 roku 3,3 mln PLN w porównaniu do 2015 roku.

Plany inwestycyjne na 2017 rok

W roku 2017 spółka zamierza przekroczyć poziom łącznie 416 salonów wszystkich marek odzieżowych oraz segmentu jubilerskiego. W ramach planów inwestycyjnych na rok 2017 planowane jest uruchomienie 50 nowych salonów własnych i franczyzowych o łącznej powierzchni około 2900 m kw. netto, co zapewni wzrost powierzchni sprzedaży Spółki o ok. 9 proc. Planowane na rok 2017 przyspieszenie rozwoju sieci detalicznej zakłada zwiększenie sieci sprzedaży W.KRUK o około 573 mkw. poprzez otwarcie 13 nowych salonów oraz zwiększenie sieci sprzedaży segmentu odzieżowego o około 2300 mkw. poprzez uruchomienie 37 nowych lokalizacji. W ramach kontynuacji projektu franczyzowego marek Vistula i Wólczanka firma planuje uruchomić 25 nowych salonów.

W 2017 roku planowane jest również otwarcie 5 salonów franczyzowych w segmencie jubilerskim, który będzie funkcjonował na podobnych zasadach jak w markach odzieżowych. Łączne nakłady finansowe w roku 2017 przeznaczone na rozwój sieci detalicznej oraz inwestycje odtworzeniowe w najważniejszych lokalizacjach wyniosą około 15 mln zł.

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn

PARTNER MIESIĄCA

Serenada #bardziej otwarte centrum handlowe.

Centrum Serenada to nie tylko bogata oferta handlowa, ale przede wszystkim przestrzeń stworzona z myślą o mieszkańcach Krakowa. To wyjątkowe miejsce spotkań, wymiany doświadczeń i wzajemnych inspiracji.