AmRest, największa publicznie notowana spółka restauracyjna w Europie Środkowo-Wschodniej, w 2016 roku otworzyła 146 restauracji. W planach spółki jest przyspieszony rozwój organiczny oraz potencjalne przejęcia i akwizycje

W 2016 roku spółka zanotowała wzrost przychodów o 26 proc. do 4 207 mln zł ( 964 mln euro), i wzrost zysku EBITDA o 27 proc. do 556 mln zł (127 mln euro). Obecnie sieć tworzy 1194 restauracji – podano w raporcie rocznym.

– Podobnie jak do tej pory, udało nam się zrealizować ambitną obietnicę min. 20 proc. wzrostu zysku EBITDA, będącą elementem wizji „AmRest 2.0”. Jednocześnie przyspieszyliśmy tempo wzrostu przychodów Grupy. W 2016 roku przychody ze sprzedaży kształtowały się na poziomie 4 207 mln zł i były o 26 proc. wyższe, niż przed rokiem. Na wynik ten wpływ miały zarówno utrzymujące się rosnące trendy sprzedaży porównywalnej, rekordowa skala nowych otwarć, jak również udane akwizycje na rynku niemieckim – komentuje Wojciech Mroczyński, członek zarządu AmRest.

Rozwój AmRest w Hiszpanii i Europie Środkowo-Wschodniej

W minionym roku spółka w dalszym stopniu koncentrowała się przede wszystkim na rozwoju biznesu w Hiszpanii i Europie Środkowo-Wschodniej, łącznie otwierając rekordowe 119 restauracji (w porównaniu do 76 rok wcześniej).

– W kolejnych latach pracować będziemy na dalszym wzrostem skali i umacnianiem marż w tych regionach. Na uwagę zasługują również rynek rosyjski i chiński. W Rosji obserwujemy poprawiające się warunki makroekonomiczne oraz stabilny rozwój naszego biznesu. Pozytywne trendy LFL oraz wzrost marży EBITDA (+0,9pp w 2016 roku) zachęcają nas do zwiększonej skali inwestycji w regionie. W 2016 roku poprawiliśmy także wyniki operacyjne marki Blue Frog w Chinach. Dalszy rozwój portfela restauracji (8 otwarć) oraz podwojenie zysku EBITDA (z 8 mln zł do 15 mln zł) utwierdzają nas w przekonaniu o sile i wyjątkowości tej marki – zapowiada Wojciech Mroczyński.

Jak podkreśla zarząd spółki – przełomowe wyniki zeszłego roku są dowodem na to, że pozycja lidera rynku restauracyjnego otwiera przed nami nowe możliwości rozwoju. Otwarcie 146 restauracji w 2016 roku stawia nas w czołówce firm europejskich pod względem tempa wzrostu. Jednocześnie udany rozwój nowego formatu „fast casual” – marki Pizza Hut Express oraz plany dynamicznego rozwoju Pizza Hut Delivery przełożyły się na podpisanie z Yum! Umowy masterfranczyzy na rozwój i zarządzanie tymi dwoma formatami w Europie Środkowo-Wschodniej. Jest to ważny krok milowy w rozwoju naszej firmy i będziemy dążyć do rozszerzenia zakresu obecnej umowy na inne kraje europejskie.

Akwizycje spółki AmRest na rynku niemieckim i francuskim

Jak już informowaliśmy, miniony rok upłynął spółce także pod znakiem udanych akwizycji na rynku niemieckim. Dzięki nabyciu sieci Starbucks oraz części biznesu KFC (łącznie 159 lokali) Niemcy stały się jednym z kluczowych rynków AmRest.

– Jesteśmy przekonani, że umiejętne wykorzystanie potencjału rynku restauracyjnego w Niemczech przyczyni się do budowania wartości Grupy. Wspomniane przejęcie sieci Starbucks w Niemczech wpisuje się w długoterminową strategię umacniania pozycji tej marki w naszym portfelu. Po udanym rozwoju sieci kawiarni w Czechach, Polsce i na Węgrzech, w 2015 roku kupiliśmy niezwykle dochodowy i dynamicznie rozwijający się biznes w Rumunii i Bułgarii. Rok później otworzyliśmy dwie kawiarnie Starbucks w Słowacji. Wyraźna poprawa zyskowności tej marki odzwierciedla osiągane korzyści skali. Podobny potencjał dostrzegamy dla marek KFC i Pizza Hut w całej Europie, czego dowodem były nasze ostatnie akwizycje KFC w Niemczech i Pizza Hut we Francji – podkreśla Mroczyński.

– Patrząc w przyszłość, nasze działania koncentrować się będą na dalszym umacnianiu pozycji lidera branży restauracyjnej na rynkach europejskich. Głównym filarami wzrostu pozostają przyspieszony rozwój organiczny oraz potencjalne przejęcia i akwizycje, które wzmocnią portfel Grupy. Dodatkowo zamierzamy inwestować w nowe technologie i system aplikacji mobilnych, co pozwoli nam znacznie poszerzyć możliwości interakcji z klientami – podsumowuje Wojciech Mroczyński, członek zarządu AmRest.