Konsumenci z mniejszych miejscowości stawiają na e-commerce

Mieszkańcy średniej wielkości miast (50 tys. – 199 tys. mieszkańców) zamierzają wydawać więcej na swoje zakupy w sklepach internetowych – tak wynika z raportu “25 trendów konsumenckich na 25-lecie ARC Rynek i Opinia”.

Okazuje się, że to mieszkańcy średniej wielkości miast są najbardziej zainteresowani robieniem zakupów online. W ich wypadku wzrost tego trendu wynosi 22 proc., podczas gdy w innych przypadkach jest to wzrost zaledwie o kilka procent.

Co ciekawe, wśród mieszkańców największych miast (powyżej 500 tys. mieszkańców) najbardziej widoczne są antytrendy np. zmniejszenie zainteresowania korzystaniem z mediów społecznościowych (deklarowany spadek zainteresowania o 18 proc., podczas gdy średni spadek wynosi 9 proc.).

Kupowanie produktów spożywczych przez Internet

Najmniej zainteresowaną grupą taką formą zakupów jest pokolenie najmłodsze ( wzrost o 5 proc.), starsze pokolenia zaś, znacznie bardziej doceniają takie rozwiązania. W przypadku pokolenia X wskaźnik wyniósł 16 proc., a pokolenia osób powyżej 57 roku życia – 12 proc.

Jeżeli chodzi o wydawanie większej ilości pieniędzy na zakupy przez Internet niż w sklepach stacjonarnych, tutaj największe zainteresowanie wykazuje grupa 57+ (plus 17 proc.), najmniejsze zaś pokolenie Y: 4 proc.

Płacenie komórką za zakupy

Pokolenia X i Y wykazują bardzo zbliżony poziom zainteresowania tym trendem i tym samym gotowość do korzystania z płatności przy pomocy telefonu komórkowego. Osoby z najstarszej grupy wiekowej (57 plus) wykazują znacznie mniejsze zainteresowanie tego typu płatnościami.

Popularność mediów społecznościowych

Zainteresowanie mediami społecznościowymi jest nasycone niemal w całości: 91 proc. osób z pokolenia Y deklaruje ich używanie. W pokoleniu X ten odsetek jest niewiele mniejszy (80 proc.) i w najstarszym pokoleniu jest jeszcze nieco niższy (69 proc.). Trudno spodziewać się dalszych wzrostów, bo w każdej grupie wiekowej, nawet w tej najmłodszej, znajdą się osoby, które z mediów społecznościowych nie korzystają.

Badanie przeprowadzono metodą CAWI na grupie 500 konsumentów. Respondenci otrzymali listę kilkudziesięciu różnych zachowań zebranych na podstawie danych rynkowych polskich i zagranicznych. Ich zadaniem było określenie, na ile dane zachowanie już realizują i czy będą je realizowali w przyszłości. Na podstawie deklaracji dotyczących wzrostu zainteresowania danym zachowaniem powstała lista 25 głównych trendów konsumenckich o największej dynamice i perspektywie rozwoju.

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn