Intersport: niższe przychody, wyższa strata

Spółka Intersport w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku odnotowała łączne przychody ze sprzedaży towarów i usług w wysokości ponad 205 mln złotych, czyli o 4,2 proc. niższe w porównaniu do łącznych obrotów w 2015 roku. Strata netto wyniosła w tym okresie ponad 8,5 mln zł wobec ponad 4.4 mln zł rok wcześniej.

– Rok 2016 był dla spółki okresem przygotowań do znaczących zmian, które zostały zrealizowane w marcu br. Spółka uzyskała samodzielną licencję marki Intersport oraz przeprowadziła nową emisję akcji. Proces przygotowań do powyższych zmian trwał ponad pół roku i niestety odbił się na wynikach, zwłaszcza w drugiej połowie roku 2016 – przyznaje Artur Mikołajko, prezes zarządu Intersport.

– Brak ciągłości dostaw marek własnych wpłynął na niedostateczny poziom towarów w sklepach, co skutkowało zmniejszeniem przychodów ze sprzedaży oraz spadkiem marży. Niższe przychody ze sprzedaży w 2016 roku o 4,2 proc. w porównaniu do 2015 roku spowodowane były w głównej mierze zmniejszeniem przychodów ze sprzedaży towarów oznaczonych markami własnymi w ujęciu r/r o 19,6 proc., tj. o ponad 6 mln złotych co odpowiada za około 70 proc. ogólnego spadku sprzedaży – dodaje prezes firmy.

Program naprawczy

22 marca br. zarząd spółki Intersport podjął uchwałę w sprawie wdrożenia „Nowego modelu biznesowego Intersport Polska S.A.”, który w jego ocenie istotnie wpłynie na poprawę pozycji rynkowej i wyników finansowych Spółki.

W 2016 roku IPL zamknęła trzy nierentowne sklepy. W I kwartale 2017 roku – w związku z planowym zakończeniem okresu obowiązywania umów najmu – IPL zamknęła dwa sklepy i planuje do końca roku zamknąć jeszcze jeden. – Jednorazowe koszty zamknięć tych sklepów obciążają wyniki bieżące, ale w dłuższej perspektywie, fakt rezygnacji z nierentownych placówek wpłynie pozytywnie na wyniki Spółki – wyjaśnia Intersport.

Dodatkowo, IIC-Intersport International Corporation GmbH – licencjodawca marki Intersport – opracował model rozwoju nowych formatów sklepów sportowych, które są obecnie testowane w kilku krajach. Oprócz modelowej koncepcji sklepu ogólno-sportowego Intersport, proponowane jest wdrażanie formatów sklepów specjalistycznych np. fitness – running, team sport, outdoor oraz budget. IPL analizuje możliwość wprowadzenia nowych konceptów na polskim rynku i planuje powrót do rozwoju sieci sprzedaży po skutecznym przeprowadzeniu restrukturyzacji i wdrożeniu nowego modelu biznesowego.

Na koniec ubiegłego roku spółka prowadziła 35 sklepów. Zlokalizowane są przede wszystkim w największych centrach handlowych w wiodących miastach Polski. Średnia powierzchnia sklepu to ok. 1 tys. mkw. co pozwala na pełne zaprezentowanie szerokiego i głębokiego asortymentu markowych artykułów i odzieży sportowej. Firma posiada także magazyn centralny o powierzchni ok. 2,5 tys. mkw.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn