Rynek handlowy 4.0 – najnowszy raport CBRE na SCF 2017

Całkowita podaż powierzchni handlowych w Polsce wzrosła do poziomu 11,3 mln mkw. w 2016 roku, przy czym ubiegły rok przyniósł ponad 410 tys. mkw. nowej powierzchni, w tym 17 nowych obiektów oraz 12 kolejnych faz już funkcjonujących centrów.

Patrząc na rozwój rynku oraz wiek obiektów, ogólnie rzecz biorąc, polski rynek nieruchomości handlowych starzeje się – około 50 proc. obiektów ma 10 lub więcej lat. Wskazuje to na konieczność przeprowadzenia renowacji i modernizacji, co wydaje się obecnie być poważną kwestią dla właścicieli wielu obiektów handlowych w Polsce. Ponadto ze względu na rosnącą konkurencję centra handlowe zmuszone są znaleźć dla siebie niszę rynkową i wyróżniać się spośród innych.

Jednakże nie tylko wiek centrów handlowych wpływa na decyzję o modernizacjach czy wprowadzaniu zmian w obiekcie. Istotnymi czynnikami są także zmieniające się oczekiwania konsumentów, wzrost znaczenia gastronomii i rozrywki, zmiany prawne, rosnące wymagania najemców czy też rozwój m-commerce i e-commerce. Dodatkowo, ulice handlowe oraz obiekty o funkcji mieszanej zlokalizowane w centrach miast z funkcją handlową na parterze też zmieniają obecne oblicze rynku powierzchni handlowych.

Konsumenci

Wiązanie handlu z życiem towarzyskim, zmieniającymi się zachowaniami konsumentów, a także innymi zajęciami, jak życie zawodowe i sposób spędzania wolnego czasu, coraz bardziej zyskuje obecnie na znaczeniu. Pierwsze centra handlowe w Polsce były postrzegane jako miejsce, w którym przede wszystkim można zaspokoić szeroko rozumiane potrzeby zakupowe. Wraz z rozwojem rynku oraz rosnącą świadomością konsumencką koncepcja ta bardzo się zmieniła. Bezduszne galerie odeszły już praktycznie do lamusa, a ich miejsce zajęły dojrzałe, idealnie zaprojektowane kompleksy handlowe, mające na celu zaspokojenie jak największej liczby potrzeb w jednym miejscu, w przyjaznej atmosferze, zachęcającej do spędzenia jak najwięcej czasu. Centra handlowe coraz częściej poszukują rozwiązań, które odróżnią je od konkurencji i przyciągną indywidualny typ konsumenta.

W ten sposób tworzone są oferty dostosowane do potrzeb i profilu danego klienta, np. strefy edukacyjne czy rozwoju młodych talentów, które zapewniają pomoc w kształceniu dzieci. Innym przykładem jest tworzenie tzw. stref coworkingowych, mających umożliwić wynajęcie tymczasowej powierzchni do pracy dla osób, które nie posiadają własnego biura. W dobie zmian centra handlowe wychodzą ze swoją ofertą również poza obręb obiektów i coraz częściej starają się przyciągnąć klientów atrakcjami zewnętrznymi, tj. sztuczna plaża, boisko do gry w piłkę, koncerty i inne wydarzenia artystyczne organizowane na świeżym powietrzu. Spędzanie dużej ilości czasu w „świątyniach konsumpcji” przekłada się również na rozwój strefy gastronomicznej. Długo trwająca wizyta w centrum handlowym niejako wymusza konieczność spożycia posiłku – wypicie lub zjedzenie czegoś jest drugą najczęściej wykonywaną czynnością podczas wizyty w centrum handlowym, zaraz po zrobieniu zakupów.

Zmiany prawne

Oprócz czynników wymienionych powyżej również programy rządowe oraz proponowane zmiany w prawie mogą w przyszłości wywołać zmiany na rynku powierzchni handlowych. Nowy podatek od wysokości obrotów w sektorze handlowym może doprowadzić do konsolidacji sklepów, obniżenia wyników lub przerzucić ciężar ponoszonych podatków na konsumentów. Z drugiej strony, w kontekście konsumpcji, rządowy program 500+ już wpływa na sektor handlowy. W ramach tego programu pomocowego wprowadzonego przez rząd wszystkie rodziny z dwójką lub większą liczbą dzieci (lub rodziny o najniższych dochodach) uprawnione są do pobierania miesięcznie kwoty 500 zł na każde dziecko. Celem przyświecającym temu programowi jest poprawa sytuacji finansowej polskich rodzin. Przewiduje się, iż zwiększony poziom dochodów skłoni wiele rodzin do przemyśleń na temat możliwego podniesienia ich standardów bytowych/mieszkaniowych oraz przeznaczenia większej kwoty dochodu rozporządzalnego bezpośrednio na konsumpcję.

E-commerce

Tradycyjne centra handlowe pozostają najpopularniejszym formatem handlowym, jednakże ze względu na zmieniające się warunki rynkowe i zmiany zachowań polskich konsumentów sektor handlu internetowego zyskuje na znaczeniu, co doprowadziło do tego, iż główni gracze rynkowi decydują się na rozszerzenie ich oferty internetowej. Debiut w kanale tradycyjnym może być poprzedzony otwarciem sklepu internetowego. Marka Uterque zadebiutowała na polskim rynku handlowym za pośrednictwem kanału internetowego, aby w tym samym roku otworzyć pierwszy sklep stacjonarny.

Konieczność integracji handlu internetowego z tradycyjnymi formatami handlowymi to obecnie jedno z najważniejszych wyzwań stojących przed właścicielami i zarządzającymi centrami handlowymi. Kwestie problematyczne to nie tylko uniknięcie zjawiska tzw. showroomingu, gdzie kupujący odwiedzają sklep w celu sprawdzenia jakości danego produktu, a zakupu dokonują w internecie, co pociąga za sobą spadek liczby kupujących i obrotów, ale także wykorzystanie nowych zachowań konsumenckich określanych mianem tzw. webroomingu, gdzie zachodzi sytuacja odwrotna i kupujący oglądają produkt w internecie, a faktycznego zakupu dokonują w tradycyjnym sklepie.

Od lat widoczna jest zmiana aranżacji przestrzeni w centrach handlowych, co związane jest z coraz bardziej dojrzałym rynkiem, a także zmianami zakupowymi polskiego społeczeństwa. Rosnącą popularność centrów handlowych, jako miejsc do spędzania wolnego czasu, potwierdzają badania: niemal 90 proc. badanych zadeklarowało, że odwiedza centra handlowe przynajmniej raz w miesiącu.

Poprzez pełnienie wielu funkcji – handlowej, rozrywkowej, rekreacyjnej, kulturalnej, edukacyjnej, integracyjnej czy socjalizacyjnej – centra handlowe stały się ważnymi ośrodkami życia społecznego. Proces ten pewnie będzie się pogłębiał i jest to niejako pokłosie obecnego stylu i tempa życia: potrzeby konsumenckie ciągle rosną, a centra handlowe muszą wychodzić temu naprzeciw, stale walcząc o klienta.

Więcej o najnowszym raporcie Rynek handlowy 4.0 – innowacje i trendy, firmy CBRE będzie można dowiedzieć się podczas Shopping Center Forum 2017 Spring Edition. CBRE jest partnerem merytorycznym Forum.

Autor: Agata Czarnecka, zastępca dyrektora, Dział Doradztwa I Badań Rynku, CBRE

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn