Wittchen w 2016 roku otworzył 10 salonów. W planach są kolejne

Sklep Wittchen w Manufakturze

Obecna stacjonarna sieć sprzedaży detalicznej obejmuje 69 sklepów i wysp Wittchen oraz 11 sklepów VIP Collection. Sieć planuje w najbliższych latach umiarkowany wzrost liczby sklepów stacjonarnych. Konkretne lokalizacje oraz terminy otwarć poprzedzone będą szczegółową analizą atrakcyjności dostępnych powierzchni handlowych oraz możliwością uzyskania atrakcyjnych warunków wynajmu.

W roku 2016 Grupa Wittchen otworzyła 10 nowych salonów sprzedaży detalicznej, w tym 1 w formacie tzw. „wyspy”. Łączna powierzchnia handlowa brutto zwiększyła się o 693 mkw. i na koniec 2016 roku wynosiła 6,244 tys. mkw. (58 salonów, 18 outletów, 4 wyspy).

W maju 2016 roku został otwarty w warszawskiej Galerii Mokotów pierwszy salon nowego konceptu marki Wittchen – Wittchen Travel, a w kolejnych miesiącach dodatkowo uruchomiono w tym koncepcie salony w Poznaniu, Gdyni i na warszawskim Targówku. Grupa już od dłuższego czasu konsekwentnie wzmacnia swoją ofertę bagażową, wprowadzając co roku nowe linie walizek, dodatkowo wzbogacając ją również o różnorodne akcesoria podróżne.

Wzrost przychodów

Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Wittchen SA w 2016 roku wzrosły o 18,6 mln zł tj. o 12 proc. w stosunku do 2015 roku. Na wzrost ten składa się wzrost przychodów w segmencie detalicznym o 16,1 mln zł, tj. o 14 proc. i wzrost w segmencie B2B o 2,5 mln zł, tj. o 7 proc. Na wzrost sprzedaży detalicznej wpływ ma wzrost sprzedaży realizowany w istniejących salonach i sklepach internetowych oraz sprzedaż wygenerowana przez nowo otwarte punkty.

Jak informuje Grupa Wittchen, w strukturze geograficznej sprzedaży nadal znacząco przeważały przychody krajowe wynoszące 163,6 mln zł. Jednocześnie sprzedaż zagraniczna wyniosła 6,7 mln co stanowi wzrost o 88  proc. w stosunku do poprzedniego roku. Marża ze sprzedaży w 2016 roku pozostała na zbliżonym poziomie do marży w roku 2015 mimo wzmocnienia się średniorocznego kursu dolara amerykańskiego o 4,5 proc. Pomimo wzrostu sprzedaży przy utrzymanej zbliżonej marży zrealizowany zysk ze sprzedaży był niższy o 4,2 mln zł, tj. 14 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Na obniżenie rentowności najistotniejszy wpływ miał wzrost presji płacowej i podniesienie wysokości wynagrodzeń dla pracowników punktów detalicznych i centrum logistycznego w drugiej połowie roku, jak również zwiększone wydatki na działania reklamowe i marketingowe zarówno w Polsce jak i zagranicą (przede wszystkich w kanale online).

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn