Grupa Vistula szacuje wyniki finansowe

Vistula Group S.A. informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w marcu 2017 roku przez Grupę Kapitałową Spółki wyniosły około 46,9 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w marcu 2016 roku o około 17,6 proc.

W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – marzec 2017 roku wyniosła około 135,8 mln zł i była wyższa o około 13,7 proc. od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Przychody za marzec

Przychody ze sprzedaży detalicznej osiągnięte w marcu 2017 roku przez Grupę Kapitałową Spółki w poszczególnych segmentach działalności operacyjnej przedstawiały się następująco:

Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym (marki Vistula, Wólczanka, Deni Cler) – wyniosły około 27,3 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w marcu 2016 roku o około 23,1 proc. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń-marzec 2017 roku w tym segmencie wyniosła około 78 mln zł i była wyższa o około 20,6 proc. od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie jubilerskim (marka W.KRUK) – wyniosły około 16,9 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w marcu 2016 roku o około 17,5 proc. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń-marzec 2017 roku w tym segmencie wyniosła około 49,9 mln zł i była wyższa o około 6,4 proc. od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Wzrost powierzchni handlowej

Vistula Group S.A. informuje, że skonsolidowana marża ze sprzedaży osiągnięta w marcu 2017 roku przez Grupę Kapitałową Spółki wyniosła około 52,4 proc. i była niższa od marży osiągniętej w marcu 2016 roku o około 1,2 p.p. W ujęciu narastającym skonsolidowana marża ze sprzedaży w okresie styczeń-marzec 2017 wyniosła około 50,7 proc. i była niższa o 0,3 p.p. od marży osiągniętej w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Spółka informuje, że łączna powierzchnia sprzedaży detalicznej Grupy Kapitałowej na koniec marca 2017 roku wyniosła 30,5 tys. mkw. i była wyższa o 9,9 proc. od powierzchni sprzedaży detalicznej w marcu 2016 roku.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn