CCC podsumowało I kwartał 2017 r.

Przychody ze sprzedaży Grupy CCC w pierwszym kwartale 2017 r. wyniosły 720,4 mln PLN, co stanowi wzrost o 185,8 mln PLN (34,8 proc.) w stosunku do porównywalnego okresu roku poprzedniego.

Na wzrost sprzedaży zasadniczy wpływ miał rozwój działalności i ekspansja na poszczególnych rynkach detalicznych oraz sprzedaż w kanale e-commerce. Przypomnijmy, że sprzedaż online Grupa realizuje za pośrednictwem spółki zależnej eobuwie.pl S.A. od stycznia 2016 r.

I kwartał na plusie

Ogółem przychody ze sprzedaży detalicznej w pierwszym kwartale 2017 r. stanowiły 79,3  proc. całości sprzedaży od klientów zewnętrznych, przy 5,3 proc. sprzedaży hurtowej, 15,4 proc. sprzedaży w kanale e-commerce. Największym rynkiem sprzedaży detalicznej w sklepach stacjonarnych wciąż pozostaje Polska, której udział w łącznej sprzedaży w pierwszym kwartale 2017 r. wyniósł 60,1 proc. w porównaniu z 62,5 proc. w pierwszym kwartale 2016 r. (spadek udziału wynika z dynamicznej ekspansji na rynkach zagranicznych).

Względem roku poprzedniego, przychody ze sprzedaży do klientów zewnętrznych wzrosły na wszystkich rynkach. Grupa utrzymuje wysoką sprzedaż detaliczną na 1 mkw. – w pierwszym kwartale 2017 r. sprzedaż ta wyniosła 1,31 tys. PLN/mkw (1,27 tys. PLN/mkw w analogicznym okresie 2016 r.) przy wzroście średniej powierzchni sklepu CCC o 9,0 proc. do poziomu 544 mkw. Na wielkość osiąganych przychodów wpływ ma zmiana sprzedaży w istniejących placówkach oraz zmiany wynikające z otwarcia i zamknięcia placówek detalicznych. Wzrosty w placówkach porównywalnych odnotowano na wszystkich rynkach (Polska +11,4 proc.; Europa Środkowo-Wsch. +3,6 proc.; Europa Zachodnia +1,6 proc.).

Rozwój sprzedaży wielokanałowej

Skonsolidowany zysk brutto na sprzedaży Grupy wzrósł o 30,2 proc. i w pierwszym kwartale 2017 r. wyniósł 350,7 mln PLN. Wyższa dynamika wzrostu kosztu własnego sprzedaży +39,4 proc., wynikająca m.in. ze zmiany w strukturze kanałów sprzedaży (rosnący udział e-commerce), w porównaniu do przychodów ze sprzedaży +34,8 proc. spowodowała obniżenie marży brutto na sprzedaży o 1,7 p.p. względem okresu poprzedniego. Marża w  segmencie sprzedaży detalicznej wyniosła w pierwszym kwartale 2017 r. 51,7 proc. i zmieniła się o –1,4 p.p. w stosunku do okresu porównywalnego.

I kwartał 2017 roku stał pod znakiem dalszej ekspansji na zagranicznych rynkach. Grupa otworzyła po 3 salony w Austrii i Czechach, 2 salony na Słowacji, po 1 salonie w Słowenii, Chorwacji, Bułgarii, Rosji i Ukrainie. Na dzień 31 marca 2017 roku sieć sprzedaży Grupy Kapitałowej CCC S.A. obejmowała 870 placówek.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn