Zarząd AmRest Holdings informuje o finalizacji umowy zakupu udziałów pomiędzy AmRest oraz Top Brands NV., dzięki czemu spółka stała się właścicielem 100 proc. udziałów Pizza Topco. Udziały zostały sprzedane za ok. 51,5 mln zł.

Jak podaje AmRest, wszystkie wymagane zgody oraz inne warunki określone w umowie, od których uzależniona była finalizacja zostały spełnione. Między innymi doszło do podpisania Ramowej Umowy Franczyzowej z Pizza Hut Europe Sarl (PH Europe), zgodnie z którą AmRest jako wyłączny master-franczyzobiorca nabył prawa do udzielania na rzecz osób trzecich franczyzy (tzw. subfranczyza) na prowadzenie restauracji Pizza Hut typu Express oraz Delivery (pizza z dostawą) we Francji oraz Monako, przy zachowaniu określonego udziału lokali prowadzonych bezpośrednio przez Spółkę.

Ramowa umowa została zawarta na okres 10 lat z możliwością jej przedłużenia po spełnieniu określonych warunków.

Plany rozwoju

W ramach ograniczenia kosztów budowania skali biznesu, wprowadzono mechanizm obniżający opłaty ponoszone przez AmRest na rzecz Franczyzodawcy, przy założeniu że Spółka spełni określone warunki zawarte w ramowej umowie.

Po wejściu w życie ramowej umowy AmRest jest zobowiązany do otwierania i prowadzenia restauracji Pizza Hut typu Express oraz Delivery zgodnie z ustalonym planem rozwoju, który zawiera minimalną liczbę otwarć w poszczególnych latach obowiązywania umowy. Jeśli AmRest nie wypełni obowiązków wynikających z planu rozwoju, PH Europe będzie uprawniona do podniesienia zredukowanych opłat lub do rozwiązania ramowej umowy. Intencją AmRest jest otwarcie na rynku francuskim ponad 150 restauracji Pizza Hut w okresie 5 lat.

AmRest Holdings jest największą niezależną firmą prowadzącą sieci restauracji w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1993 roku spółka rozwija portfolio takich marek, jak KFC, Pizza Hut, Burger King i Starbucks w oparciu o franczyzę i współpracę typu joint venture. AmRest jest właścicielem marki La Tagliatella, która rozwijana jest zarówno przez restauracje zarządzane przez spółkę, jak i poprzez franczyzę. W 2012 roku do portfolio AmRest dołączyły dwie doskonale prosperujące chińskie marki: Blue Frog i KABB.

Obecnie AmRest posiada 1179 restauracji na świecie.