Sieć Bytom do końca 2018 roku będzie liczyła 120 sklepów

bytom

Po nieudanych miesiącach sprzedażowych styczniu i lutym, od wiosny Grupa Kapitałowa Bytom odnotowuje powrót do dynamicznej ścieżki wzrostów. Grupa podtrzymuje, iż nadal chce istotnie zwiększyć posiadaną sieć sprzedaży. Celem najpóźniej na koniec 2018 roku jest posiadanie sieci detalicznej liczącej 120 sklepów o łącznej powierzchni 15 tys. mkw.

Od  marca 2017 r. Grupa Bytom powróciła do strategii w działaniach sprzedażowych, jaka odniosła sukces w roku 2015. Zdecydowano o zintensyfikowaniu działań cenowo – promocyjnych oraz koncentracji na sprzedaży części formalnej kolekcji.

– I kwartał 2017 r. jest obarczony niesatysfakcjonującymi Grupę wynikami sprzedażowymi stycznia i lutego. Jednakże należy zwrócić uwagę, że zmiana strategii Grupy przełożyła się na istotną poprawę wyników w marcu i kwietniu. W marcu odnotowano wzrost sprzedaży detalicznej o 34 proc., a w kwietniu 32 proc. wzrost w stosunku do zeszłego roku. Ponadto w obu miesiącach sklepy działające zarówno w roku 2016 jak i 2017 odnotowały aż 20 proc. wzrost przychodów ze sprzedaży (sklepy porównawcze) – komentuje zarząd Grupy Kapitałowej Bytom.

Sukces sprzedażowy, zwłaszcza w miesiącu kwietniu (w zeszłym roku kwiecień był zaraz po grudniu najlepszym miesiącem sprzedażowym), potwierdza dobry kierunek zmian, jakie zaszły w Grupie. Mocne wyniki sprzedażowe świadczą zarówno o dobrym przyjęciu kolekcji wiosennej, jak i odpowiednich działaniach promocyjnych. Na uwagę zasługuje fakt, iż największe wzrosty sprzedażowe w okresie marzec – kwiecień zauważalne są w asortymencie formalnym (garnitury, koszule, marynarki). Sprzedaż tego asortymentu miała istotny udział w całości sprzedaży w okresie marzec – kwiecień.

Otwarcie nowych salonów

Na dzień 31 marca 2017 roku Grupa Kapitałowa Bytom S.A. posiadała 109 sklepów pod marką Bytom o powierzchni 12,341 tys. mkw., natomiast na dzień 31 marca 2016 r. było to 98 sklepów o powierzchni 10,61 tys. mkw. Rok 2016 Grupa zakończyła mając 107 sklepów o powierzchni 12,08 tys. mkw. W okresie I kwartału 2017 roku powierzchnia posiadanej sieci handlowej zwiększyła się o 260 mkw., co było wynikiem nowych otwarć (Fashion House Gdańsk) oraz powiększeń istniejących lokalizacji (CH Czeladź M1 oraz CH Fashion House Outlet w Sosnowcu).

Proces otwierania nowych sklepów oraz powiększania istniejących będzie kontynuowany zarówno w roku 2017 jak i 2018. Zwiększenie powierzchni dotyczy sklepów, które bardzo dobrze prosperują (cechują się wysoką rentownością), ale mają zbyt małą powierzchnię do ekspozycji całego oferowanego do sprzedaży asortymentu. W opinii Grupy zwiększenie metrażu części sklepów do preferowanego obecnie (130-160 mkw.) pozytywnie wpłynie na osiągane przez te sklepy wyniki. Szacowany metraż na koniec 2017 roku to 14 tys. mkw.

Grupa kapitałowa Bytom podtrzymuje, iż nadal chce istotnie zwiększyć posiadaną sieć sprzedaży. Celem (najpóźniej) na koniec 2018 roku jest posiadanie sieci detalicznej liczącej 120 sklepów o łącznej powierzchni 15 tys. mkw. Zwiększenie sieci będzie się odbywało poprzez otwarcia nowych sklepów o średniej powierzchni 130-160 mkw., jak i powiększanie sklepów istniejących, o niskim metrażu, które to wykazują się wysoką efektywnością sprzedaży i rentownością. Średnia powierzchnia sklepu na koniec roku 2018 będzie wynosiła ok 125 mkw.

Ponadto do końca 2017 r. planowane jest uruchomienie kolejnych sklepów koncepcyjnych. Sieć ta powinna docelowo składać się z 8 sklepów o średniej powierzchni ok 200 mkw. Sklepy te mają pełnić rolę badawczą w zakresie rozwoju i rozbudowy oferty, jak i wprowadzenia nowych rozwiązań w zakresie prezentacji oraz technik sprzedaży oferty. Na dzisiaj sieć BYTOM posiada 4 sklepy koncepcyjne znajdujące się w CH Arkadia, CH Silesia Katowice, CH Szczecin Kaskada oraz CH Posnania. Kolejne dwa zostaną otworzone w II i IV kwartale 2017 r.

Wzrost sprzedaży

W I kwartale 2017 roku wartość sprzedaży w stosunku do poprzedniego roku zwiększyła się o 14,5 proc. (z poziomu 30,711 mln zł) i wyniosła 35,167 mln zł. Na wzrost składał się przede wszystkim wzrost przychodów z tytułu sprzedaży detalicznej, która stanowi ok 91 proc. łącznych przychodów Grupy.

Sprzedaż detaliczna wzrosła z poziomu 28,9 mln zł do 31,9 mln zł (wzrost o 10 proc.). Grupa odnotowała wzrosty we wszystkich sprzedawanych przez nią produktach, tj. w segmencie odzieży formalnej jak i „smart casual”. Istotne jest, że od miesiąca marca największe wzrosty odnotowywane są na sprzedaży garniturów i koszul. Jest to efekt większej koncentracji w sprzedaży i komunikacji na formalnej części kolekcji, co oznacza „powrót do korzeni” Bytomia. Po nieudanych miesiącach sprzedażowych styczniu i lutym, od wiosny Grupa odnotowuje powrót do dynamicznej ścieżki wzrostów. Poprawiane są istotnie nie tylko przychody, ale przede wszystkim efektywność sprzedaży liczona w zł/m2. Poprawa ta to efekt zmian w kolekcji, korzystanie ze sprawdzonych metod promocyjnych oraz zmian w zarządzaniu operacyjnym sklepami.

Okres I kwartału 2017 roku Grupa zakończyła stratą netto w wysokości 1,351 mln zł (31.03.2016 r.: zysk 497 tys. zł). Analizując jednakże wyniki sprzedażowe marca i kwietnia, przy dużej dyscyplinie kosztowej Grupy, można się spodziewać poprawy wyników w kolejnych kwartałach 2017 r.

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn

POLECANE ARTYKUŁY