Próchnik stawia na rozwój sprzedaży internetowej

Adam Feliks Próchnik w Starym Browarze, fot. A. Nawrocka

Grupa Próchnik, właściciel dwóch marek odzieżowych Próchnik i Rage Age w I kwartale br. kontynuowała strategię polegającą na optymalizacji posiadanej sieci sprzedaży offline oraz rozwoju sprzedaży online. Sprzedaż internetowa zgodnie z przyjętymi założeniami nabiera coraz większego znaczenia dla przychodów Grupy i jest obecnie jej głównym obszarem ekspansji

W I kwartale niepowodzeniem dla Próchnik zakończyły się negocjacje zmierzające do przejęcia sklepu internetowego oferującego bieliznę damską E-lady. Natomiast doświadczenia zebrane dzięki prowadzeniu portalu www.mustache.pl pozwalają na realizację strategii zmierzającej do stopniowego zwiększania ilości marek jakie klienci będą mogli zakupić na coraz popularniejszej stronie www.prochnik.pl, co w przyszłości powinno zaowocować przekształceniem tej strony w platformę multibrandową.

Firma nie zrezygnował również z roztropnego rozwoju w obszarze offline. W tym celu rozwijał ofertę franczyzową poprzez udział w targach a także realizował kolejne otwarcia salonów, w tym salonu w warszawskiej Arkadii, które jest najlepszym centrum handlowym w Polsce.

Wyniki finansowe

Łączne przychody Grupy Kapitałowej Próchnik SA w I kwartale 2017 wyniosły 11,6 mln zł i były niższe od zanotowanych w roku 2016. Wyniki sprzedażowe w tym okresie zrealizowane zostały niemal wyłącznie w kanale offline i online. Warto odnotować, iż udział e-commerce w ogólnych przychodach ze sprzedaży wzrósł do 21 proc. wobec 12 proc. udziału w całym 2016 roku.

Łączne przychody ze sprzedaży w salonach firmowych w tym okresie wyniosły 9,4 mln zł i były wyższe od zrealizowanych w roku ubiegłym o 192 tys. zł, co stanowi wzrost o 2 proc. w ujęciu rocznym. Dynamika sprzedaży odnotowana na marce Adam Feliks Próchnik wyniosła 14,5 proc., co stanowi przyrost o 423 tys. zł. Natomiast przychody zrealizowane w salonach firmowych pod marką Rage Age wyniosły 2 mln zł i były niższe od zrealizowanych w roku ubiegłym o 280 tys. zł, co stanowi spadek o 12 proc.

Ponad 100 proc. wzrost sprzedaży online

Dynamika sprzedaży marek w kanale internetowym pozwoliła na zrealizowanie przychodów w wysokości 2 mln zł, co stanowi wzrost o 1 mln zł, to jest 105 proc. w ujęciu rocznym.

W kanale online marka Rage Age zanotowała wysoką, niemal 200 proc. dynamikę sprzedaży, co pozwoliło na pokrycie z nawiązką spadku sprzedaży w kanale offline (per saldo wzrost 4 proc.). Powyższe jest związane z polityką spółki, którego celem jest zwiększanie zakresu działalności w obszarze e-commerce, co pozwala na skuteczne pozyskiwanie nowych klientów.

Elementem kosztotwórczym w kwartale była dzierżawa portalu www.mustache.pl, aczkolwiek poniesione w 1 kwartale koszty związane z jego restrukturyzacją przyczynią się do istotnego zwiększenia przychodów internetowych w przyszłych okresach.

Próchnik S.A. to jedyna spółka, która jest nieprzerwanie notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych od momentu jej powstania, czyli od 16 kwietnia 1991 roku. Spółka prowadzi działalność na terytorium Polski oraz poza granicami kraju. Próchnik S.A. zajmuje się projektowaniem, produkcją i sprzedażą detaliczną odzieży zarówno dla mężczyzn jak i kobiet. Najważniejszą część asortymentu stanowi formalna i nieformalna kolekcja mody męskiej pod markami własnymi Adam Feliks Próchnik oraz Rage Age by Czapul. Obecnie w Polsce działa 29 salonów sieci Próchnik oraz 8 sklepów marki Rage Age. Sprzedaż realizowana jest również przez www.sklep.prochnik.pl

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn