Dobre wyniki sprzedaży sieci Stokrotka

Supermarket Stokrotka

Zarząd Emperia Holding S.A. informuje, że spółka zależna Stokrotka Sp. z o.o. osiągnęła w lipcu 2017 roku wstępne wyniki sprzedaży towarów na poziomie 211 mln zł i były one wyższe od osiągniętej sprzedaży towarów w lipcu 2016 roku o ok. 8,3 proc.

Przychody ze sprzedaży towarów za okres styczeń-lipiec wyniosły 1,4 mld zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie 2016 roku o 6 proc.

W lipcu 2017 roku sprzedaż towarów LFL w sklepach własnych Stokrotki wzrosła o około 3,7 proc. w porównaniu do lipca 2016 roku. LFL w sklepach własnych Stokrotki za okres styczeń – lipiec 2017 roku wzrósł o około 0,4 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2016 roku.

Sprzedaż towarów LFL w sklepach własnych Stokrotki w lipcu 2017 roku wzrosła o około 10,4 proc. w porównaniu do lipca 2015 roku, a wzrost LFL w sklepach własnych Stokrotki za okres styczeń – lipiec 2017 roku w porównaniu do analogicznego okresu 2015 roku wyniósł około 6,9 proc.

Nowe otwarcia

W lipcu 2017 roku otworzono 3 sklepy: 1 supermarket oraz 2 sklepy franczyzowe. W konsekwencji powierzchnia handlowa sklepów powiększyła się o 1,1 tys. mkw: 0,5 tys. mkw w supermarketach oraz 0,6 tys. mkw w sklepach franczyzowych. Łączna liczba sklepów na koniec lipca 2017 roku wyniosła 389. Natomiast łączna powierzchnia handlowa na koniec lipca 2017 roku wyniosła 178,1 tys. mkw.

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn

PARTNER MIESIĄCA RETAILNET.PL

Serenada #bardziej otwarte centrum handlowe.

Centrum Serenada to nie tylko bogata oferta handlowa, ale przede wszystkim przestrzeń stworzona z myślą o mieszkańcach Krakowa.