Stokrotka: więcej sklepów, większe przychody

Supermarket Stokrotka

We wrześniu Stokrotka otworzyła 10 nowych sklepów. W ten sposób powiększyła sieć do 407 lokalizacji. Natomiast przychody ze sprzedaży spółki wyniosły 207 mln zł., co oznacza wzrost o 10,5 proc. rok do roku.

Stokrotka w minionym miesiącu otworzyła 1 supermarket, 2 markety oraz 7 sklepów franczyzowych. W konsekwencji powierzchnia handlowa sklepów powiększyła się o 2,4 tys. mkw.: 0,4 tys. mkw. w supermarketach, 0,4 tys. mkw. w marketach Stokrotka oraz 1,6 tys. mkw. w sklepach franczyzowych.

Łączna liczba sklepów na koniec września wyniosła 407, a powierzchnia handlowa 181,6 tys. mkw. Jak deklaruje zarząd spółki do końca 2017 roku sieć będzie składać się z 444 sklepów z logo Stokrotka.

Wyniki finansowe

Przychody ze sprzedaży towarów za okres styczeń – wrzesień wyniosły 1,837 mld zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie 2016 roku o 7,4 proc.

We wrześniu 2017 roku sprzedaż towarów like-for-like (LFL) w sklepach własnych Stokrotki wzrosła o około 5 proc. w porównaniu do września 2016 roku. Natomiast LFL w sklepach własnych Stokrotki za okres styczeń -wrzesień 2017 roku wzrósł o około 1,8 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2016 roku.

Sprzedaż towarów LFL w sklepach własnych Stokrotki we wrześniu 2017 roku wzrosła o około 8 proc. w porównaniu do września 2015 roku, a wzrost LFL w sklepach własnych Stokrotki za okres lipiec – wrzesień 2017 roku wyniósł 10 proc. oraz za okres styczeń – wrzesień 2017 roku w porównaniu do analogicznego okresu 2015 roku wzrost wyniósł około 7,6 proc.

Stokrotka Sp. z o.o. stanowi część detaliczną Grupy Kapitałowej Emperia, której koordynatorem jest Emperia Holding S.A. notowana od 2002 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Spółka z Grupy Emperia

Stokrotka Sp. z o.o. – spółka z polskim kapitałem i bogatymi tradycjami polskiego handlu detalicznego. Powstała w 1994 roku w Lublinie, a obecnie obejmuje swym zasięgiem teren całego kraju. Pierwszy supermarket Stokrotka powstał w Łęcznej koło Lublina w 1996 roku.

Obecnie sieć obejmuje ponad 400 sklepów w formacie supermarket i market zlokalizowanych na osiedlach, w mini-centrach i galeriach handlowych. Typowe placówki handlowe mają od 200 mkw. do 1 tys. mkw. powierzchni sprzedaży i oferują od 4 do 10 tys. pozycji asortymentowych, w tym artykuły spożywcze, kosmetyki, chemię i alkohol oraz produkty świeże: pieczywo, wędliny, owoce i warzywa. Dopełnieniem oferty są produkty lokalne, wytwarzane w regionach, w których zlokalizowane są sklepy sieci, a także produkty należące do marki własnej. W 2013 roku firma uruchomiła własną sieć logistyczną z centrum dystrybucji w Teresinie koło Warszawy. W I kwartale 2016 roku rozpoczęło działalność drugie centrum dystrybucyjne w Lublinie.

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn

PARTNER MIESIĄCA RETAILNET.PL

Serenada #bardziej otwarte centrum handlowe.

Centrum Serenada to nie tylko bogata oferta handlowa, ale przede wszystkim przestrzeń stworzona z myślą o mieszkańcach Krakowa.