Top Secret rośnie w październiku

Sklep Top Secret

Segment modowy Grupy Redan w październiku br. osiągnął 24 mln zł obrotów co oznacza 4 proc. spadek w ujęciu r./r. Jest to konsekwencja zmniejszenia powierzchni handlowej i planowego przeniesienia sprzedaży marki Troll do kanału e-commerce. Natomiast sprzedaż w sklepach Top Secret w Polsce, czyli w kluczowym kanale dystrybucji segmentu modowego systematycznie rośnie poprawiając jednocześnie uzyskiwaną marżę.

W segmencie modowym łączna sprzedaż towarów w październiku br. wyniosła ok. 24 mln zł i była o 4 proc. niższa względem ubiegłego roku. Spadek wynika przede wszystkich ze zmniejszenia o 8 proc. powierzchni punktów handlowych działających w sieci sprzedaży marek Top Secret, Troll i DryWash, co jest konsekwencją celowej zmiany dystrybucji marki Troll i przeniesienia jej sprzedaży głównie do kanału internetowego. – W październiku sprzedaż w sklepach Top Secret w Polsce, czyli głównym kanale dystrybucji segmentu modowego poprawiła się względem tego samego okresu poprzedniego roku utrzymując jednocześnie wzrostowy trend z poprzednich miesięcy. Potwierdza to, że coraz lepiej zarządzamy kolekcją, która jest również lepiej dopasowana do oczekiwań klientów. W efekcie ma to pozytywny wpływ na realizowaną marżę – powiedział Bogusz Kruszyński, Prezes Zarządu Redan SA.

Segment dyskontowy

Obroty całego segmentu modowego narastająco od początku roku wyniosły ok. 187 mln zł i były o 4 proc. niższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Z kolei szacunkowa sprzedaż zrealizowana w segmencie dyskontowym TXM w październiku br. wyniosła około 36 mln zł, co oznacza spadek o 1proc. w porównaniu do tego samego miesiąca poprzedniego roku. Sieć TXM na koniec października br. składała się z 401 sklepów własnych o łącznej powierzchni 105,7 tys. mkw., która była o 15 proc. wyższa niż na koniec października 2016 r. „Na poziom obrotów w październiku wpływ miała niezbyt sprzyjająca pogoda w pierwszej połowie miesiąca. Dodatkowo mieliśmy do czynienia z większymi zakupami klientów we wrześniu, który był w tym roku istotnie lepszy w ujęciu rok do roku. Podejmowaliśmy działania wyprzedażowe intensyfikujące sprzedaż, ale w październiku nie przyniosły one oczekiwanych rezultatów. Miały natomiast negatywny wpływ na marżę” – powiedział Bogusz Kruszyński, Prezes Zarządu Redan SA.

W ujęciu narastającym sprzedaż TXM wyniosła ok. 301 mln zł i była wyższa o ok. 2 proc. w porównaniu do sprzedaży osiągniętej w tożsamym okresie roku poprzedniego.

W efekcie Grupa Redan w październiku br. osiągnęła około 60 mln zł przychodów, czyli o 2 proc. mniej niż w tym samym okresie rok temu. Powierzchnia całej sieci sprzedaży Grupy Redan na koniec października wyniosła 143,4 tys. mkw., co oznacza wzrost o 8 proc. w odniesieniu do października 2016. Narastająco po dziesięciu miesiącach tego roku obroty Grupy Redan wyniosły łącznie około 488 mln zł i były niższe o ok. 0,6 proc. w ujęciu r./r.

Grupa Redan

Redan SA jest operatorem znanych detalicznych marek odzieżowych: Top Secret, Troll, Drywash oraz sieci dyskontów odzieżowych TXM. Spółka funkcjonuje w ramach Grupy Kapitałowej, która zajmuje się projektowaniem, marketingiem oraz dystrybucją odzieży. Redan zleca swoją produkcję fabrykom w Polsce, Chinach, Indiach Turcji, Korei i Bangladeszu.

Sprzedaż prowadzona jest w sieci blisko 700 sklepów detalicznych, w ramach której znajdują się mono i multibrandowe salony oferujące odzież marek Top Secret, Troll i Drywash oraz dyskontowe sklepy TXM. Redan powstał w 1995 roku, a w 2003 roku akcje Spółki zostały dopuszczone do publicznego obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wchodząca w skład Grupy spółka TXM S.A. zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w grudniu 2016 r. Redan aktywnie wspiera Fundację „Happy Kids”.

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn