Salon Wojas
Salon Wojas

W  listopadzie 2017 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Wojas wyniosły ponad 25 mln złotych i były wyższe o 22,9 proc. w stosunku do przychodów osiągniętych w listopadzie 2016 roku.

W okresie styczeń – listopad 2017 wielkość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży wyniosła 213,6 mln złotych i była wyższa o 3,3 proc. w stosunku do przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży detalicznej w listopadzie 2017 roku wyniosły 18,8 mln złotych i były wyższe o 10,5  proc. od przychodów osiągniętych w listopadzie 2016 roku. Narastająco, w okresie styczeń – listopad 2017 skonsolidowane przychody ze sprzedaży detalicznej wyniosły 176,9 mln zł i były niższe o 0,7 proc. od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Plany ekspansji w Polsce

Do końca 2017 r. Wojas planuje otworzyć jeszcze 2 salony w kraju i zamknąć 6 salonów, a cała detaliczna sieć sprzedaży na koniec roku ma liczyć 178 salonów.

W III kwartale 2017 r. Wojas otworzył jeden salon zlokalizowany w Warszawie – Galeria Północna oraz zamknął trzy salony, z tego dwa w kraju i jeden w Czechach. Detaliczna własna sieć sprzedaży na 30 września 2017 r. liczyła 182 salonów, z czego 162 w kraju, 8 na Słowacji, 6 w Czechach, 3 na Białorusi i 3 w Rumunii.

Na koniec roku w Polsce Wojas planuje mieć 158 salonów, a cała sieć sprzedaży ma liczyć 178 salonów.

Inwestycje zagranicą

Wojas rozwija detaliczną sieć sprzedaży za granicą uznając to za strategiczny cel długookresowy. Efektem tego jest wejście pod koniec 2016 r. do Rumunii, a w 2017 r. otwarto w tym kraju dodatkowe dwa sklepy. Detaliczna zagraniczna sieć sprzedaży odpowiada za 13,9 mln zł przychodów po 9 miesiącach 2017 r., co oznacza wzrost przychodów o 22,2 proc. r/r.

Z zebranych doświadczeń na rynkach zagranicznych wynika, iż bardzo istotna w dłuższym horyzoncie czasowym jest znajomość marki Wojas na danym rynku i jej pozycjonowanie na tle konkurencji. Wiąże się to z istotnymi nakładami na promocję i reklamę w danym kraju.