Marek Gładki EPP: rynek powierzchni handlowych ma dobre perspektywy

Marek Gładki, Dyrektor Działu Leasing & Asset Management EPP

– Zarówno wskaźniki ekonomiczne oraz tworząca się w Polsce klasa średnia sprzyjały pozytywnemu rozwojowi rynku nowoczesnych powierzchni handlowych w 2017 roku. Z punktu widzenia zarządcy i właściciela dużego portfela kluczowe były wzrosty zarówno odwiedzalności – 3.2 proc. (w porównaniu 2017) – oraz poziomu obrotów – 6,3 proc. (w porównaniu z 2017) – w naszych projektach – mówi Marek Gładki, dyrektor działu wynajmu i zarządzania aktywami w EPP.

Idąc dalej, oddaliśmy klientom Szczecina i regionu powiększone Galaxy (15 tys. mkw.) oraz 3. fazę Outlet Park Szczecin (ponad 3 tys. mkw.), które zostały całkowicie skomercjalizowane jeszcze przed otwarciem. Wreszcie nie mniej znaczące były dokonane przez nas akwizycje – kupiliśmy, tylko w 2017 roku, pięć projektów w tym 70 proc. udziałów w Galerii Młociny w Warszawie, 3 projekty od funduszu zarządzanego przez Blackstone, Park Handlowy Zakopianka czy Galerię Solną w Inowrocławiu. Nie możemy narzekać na brak aktywności i całego wachlarza pozytywnych zdarzeń kształtujących rynek handlowy w Polsce.

Z innych istotnych wydarzeń rynkowych w 2017, zwróciłbym uwagę na dwa duże otwarcia Wroclavii i Serenady w Krakowie. Te projekty powoli zmieniają postrzeganie funkcji centrów handlowych w Polsce. Nie należy również zapominać o bardzo dużej aktywności wśród inwestorów, co jest związane z dalszą konsolidacją rynku. Przykładem są ostatnie zakupy NEPI/Rockastle i Union Investment (Magnolia we Wrocławiu) oraz nasza wzmożona aktywność inwestycyjna.

Działo się także w świecie najemców: przykładem jest Primark, który zaczyna budować strategię rozwoju w Polsce czy nowe marki, które weszły na rynek, tj. Sfera, Victoria Secret – pełny koncept, Uterque, & Others Stories, Hamley’s, Tezenis, Undiz. Powstała nowa sieć polska, Homla oferująca akcesoria wykończenia wnętrz.

Z ciekawych nowych trendów w branży widzimy stopniowe przenikanie się sprzedaży tradycyjnej z online: przykładem może być format e-Obuwie, który rozwija sieć sklepów tradycyjnych i otwiera salony w największych miastach Polski.

Jak wspomniałem na początku, rozwojowi rynku sprzyja dobra sytuacja gospodarcza Polski, wzrost wydatków Polaków związany zarówno z funkcjonowaniem programu 500+, jak i spadek bezrobocia czy wzrost płacy minimalnej.

Ten ostatni czynnik niestety ma też negatywne aspekty, takie jak wzrost cen usług, z których korzystają zarządcy centrów handlowych, co z kolei ma wpływ na wzrost kosztów eksploatacyjnych. Problemem dla wielu pracodawców jest też trudność w znalezieniu pracowników.

Rynek nowoczesnych powierzchni handlowych ma dobre perspektywy. Przede wszystkim zarówno EPP, jak i cały sektor, mamy mnóstwo planów i pracy nad innowacjami i usprawnieniami w istniejących projektach. Mamy do czynienia z nowymi typami konsumentów i do nich dostosowujemy projekty. Pomagamy najemców rozwinąć ich biznes i będziemy kontynuować szkolenia i doradztwo w zakresie tworzenia i prowadzenia idealnych sklepów czy punktów usługowych. Centra będą ewoluować i przekształcać się w koncepty z większą różnorodnością strefy gastronomicznej i rozbudowaną częścią rozrywkową. Pojawią się nowe formaty kin, stref dla dzieci i nowe formy rozrywki.

Rynek powierzchni handlowych w 2018 roku

W 2018 szykuje się otwarcie takich projektów jak Libero w Katowicach i Forum Gdańsk oraz mniejszych formatów typu parki handlowe.

Natomiast całość obrazu zostanie zakłócona wprowadzeniem nowych regulacji fiskalno – prawnych który przyczynią się do ograniczenia wzrostu, przynajmniej w początkowym okresie. Wszystko zależy w jakim ostatecznie kształcie zostanie wprowadzone ograniczenie handlu w niedzielę i których podmiotów finalnie będzie dotyczył. Możliwe skutki takich regulacji będą następujące: właściciele obiektów tym bardziej skupią się na gastronomii, (np. spotkamy w tzw. tradycyjnych centrach handlowych restauracje typu drive in) oraz szeroko rozumianych usługach oraz kinach.

Podobnie jak w innych sektorach, także w handlu może być problem z personelem. Napływ siły roboczej ze Wschodu nie kompensuje w pełni dzisiejszych braków. Dodatkowo możemy zaobserwować dużą rotację w branży.

Będzie to zatem rok ciekawych wyzwań i wytężonej pracy zarówno nad utrzymaniem i odpowiednim zmotywowaniem pracownika, ale też pracy koncepcyjnej nad wypracowaniem nowych atrakcyjnych funkcji, które poprawią wizerunek centrów handlowych w Polsce.

Korzystając z okazji życzę wszystkim czytelnikom spokojnych zdrowych Świąt i pełnego pozytywnych niespodzianek 2018 roku.

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn

POLECANE ARTYKUŁY