Esotiq & Henderson rośnie offline i online

esotiq salon

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w listopadzie 2017 r. przez Grupę Kapitałową Esotiq & Henderson wyniosły około 10,5 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w listopadzie 2016 r. o około 4 proc.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w okresie styczeń – listopad 2017 wyniosły około 141 mln zł. Oznacza to wzrost o około 20 proc. wobec analogicznego okresu ubiegłego roku.

Wyższa marża i powierzchnia handlowa

Szacunkowa marża brutto na sprzedaży Grupy Kapitałowej wyniosła około 63 proc. i była wyższa o około 2 p.p. w stosunku do marży zrealizowanej w listopadzie roku poprzedniego. W ujęciu narastającym skonsolidowana marża ze sprzedaży w okresie styczeń-listopad 2017 r. wyniosła około 59 proc. i według szacunków była wyższa o około 0,5 p.p. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Powierzchnia handlowa Grupy Kapitałowej na koniec listopada 2017 r. wynosiła 16 864 mkw. i była większa o około 1 proc. niż rok wcześniej.

E-commerce rośnie najszybciej

Przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży internetowej w listopadzie 2017 wyniosły około 0,5 mln zł i były wyższe o około 36 proc. Narastająco, w okresie styczeń – listopad 2017 skonsolidowane przychody ze sprzedaży internetowej wyniosły około 5,4 mln zł i były wyższe o około 170 proc. niż w analogicznym okresie 2016 roku.

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn

PARTNER MIESIĄCA RETAILNET.PL

Nowa Stacja, wszystko w jednym miejscu.

Nowa Stacja w Pruszkowie to nowoczesne centrum, które doskonale wpisuje się w potrzeby współczesnych konsumentów.