coccodrillo
Marka Coccodrillo

W grudniu 2017 roku spółka CDRL, właściciel sieci Coccodrillo, zanotowała przychody ze sprzedaży na poziomie przeszło 15,6 mln złotych. Chodzi wyłącznie o sprzedaż zrealizowaną w Polsce. To o 20 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Narastająco, przez 12 miesięcy spółka zanotowała łącznie ponad 147 mln zł przychodów z polskich sklepów, co stanowi 7 proc. wzrost w stosunku do ubiegłego roku.  

Zdecydowanie wyższa dynamika sprzedaży odnotowana została w kanale e-commerce. Sprzedaż w kanale internetowym w Polsce wzrosła  o 72 proc. rok do roku i wyniosła w grudniu 1,49 mln zł. Przez rok sprzedaż w tym kanale wyniosła ponad 16,4 mln zł, o 30 proc. więcej niż rok wcześniej.

Międzynarodowa sieć sprzedaży

Na koniec 2017 r. CDRL posiadało łącznie około 250 sklepów w Polsce (franczyzowych i własnych), 140 w innych krajach Unii Europejskiej i 116 poza UE. Dla porównania na koniec 2016 r. spółka miała odpowiednio 244 sklepów w Polsce, 137 w innych krajach Unii i 106 poza UE.

Grupa CDRL zajmuje się przede wszystkim projektowaniem, produkcją oraz dystrybucją ubranek dla dzieci i młodzieży marki Coccodrillo. Uzupełniającą ofertę Spółki stanowi obuwie dziecięce (własnej produkcji oraz innych producentów) oraz zabawki i akcesoria (innych producentów). Spółka ma wiodącą pozycję na rynku polskim a także w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Działa też w wielu innych państwach Unii Europejskiej a także poza nią. Głównymi celami Spółki na najbliższe lata są umocnienie swojej pozycji na rynku poprzez rozwój sieci sprzedaży, w tym rozwój sprzedaży przez Internet oraz wzbogacenie i rozbudowa asortymentu obuwia dziecięcego.