Savills: galerie podnoszą standard strefy food court

Rok 2017 był okresem intensywnych zmian na rynku handlowym. Na znaczeniu zyskuje potrzeba ciągłej adaptacji do warunków rynkowych i potrzeb konsumentów. Wprowadzanie większej ilości usług łączących sprzedaż online ze sprzedażą tradycyjną, w szczególności click & collect, poszerzanie oferty gastronomicznej i rozrywkowej oraz uszczelnianie procedur bezpieczeństwa, to tylko niektóre z zagadnień, którymi żył rynek w 2017 r. i o których będzie głośno również w tym roku.

W 2017 roku obserwowaliśmy kontynuacje jednego z najsilniejszych trendów w ostatnim czasie związanego z rozbudową i modernizacją centrów handlowych, w szczególności polegającą na podniesieniu standardu strefy food court i wprowadzeniu nowych operatorów gastronomicznych. To odpowiedź na zmieniające się potrzeby klientów, którzy coraz częściej odwiedzają centrum handlowe nie tylko w celach zakupowych, ale również traktują tę wizytę jako sposób na spędzanie wolnego czasu. Powierzchnia, jaką do tej pory zajmowali najemcy z tego sektora wynosiła ok. 5 proc. centrum handlowego. Obecnie rekomenduje się, by współczynnik ten wynosił, w zależności od wielkości centrum, od 10 do nawet 20 proc. Oferta gastronomiczna i rozrywkowa to jeden z najważniejszych elementów nowej generacji centrów handlowych, którą nazywamy galeriami społecznościowymi. Póki co, spośród blisko 430 centrów handlowych w Polsce, zdecydowana większość, to obiekty, w których strefa gastronomiczna i rozrywkowa są jedynie niewielkim ułamkiem całkowitej powierzchni.

Rynek handlowy również w nadchodzących latach będzie się rozwijał w wyniku modernizacji i przebudów, których głównym celem będzie utrzymanie atrakcyjności obiektu dla klientów oraz najemców. Już 2017 rok stał pod znakiem coraz większej świadomości właścicieli starszych obiektów handlowych w zakresie potrzeby ich modernizacji. Prace takie, oprócz przebudowy strefy gastronomicznej, obejmują najczęściej wymianę oferty handlowej, nową adaptację powierzchni wspólnych a niekiedy nawet proces rebrandingu oraz rozbudowy obiektu.

Również sami najemcy, z którymi przedłużane są umowy najmu, bardzo często decydują się wówczas na odświeżenie lokalu. Do trendów w aranżacji powierzchni, jakie obserwowaliśmy w minionym roku należy m.in. montaż ekranów oraz adaptacja powierzchni na potrzeby wygodnego korzystania z usługi click & collect. Cyfryzacja punktów sprzedaży to efekt coraz większego wpływu nowych technologii na rynek nieruchomości handlowych oraz potrzeby stosowania strategii wielokanałowości sprzedaży.

Nieszczęśliwe wydarzenia z ostatnich tygodni związane z atakiem nożownika w jednym z centrów handlowych mogą się przełożyć na całkowitą zmianę dotychczasowych przyzwyczajeń właścicieli i zarządców obiektów handlowych. Już teraz obserwujemy znaczące uszczelnianie procedur, aby zabezpieczyć prewencyjnie wszelkie obiekty użyteczności publicznej. Kwestia bezpieczeństwa zawsze była priorytetem, ale obecnie, wobec zagrożeń świata współczesnego, w celu jego zapewnienia będzie trzeba przeznaczać znacząco wyższe budżety na profesjonalne zabezpieczenie obiektu.

Rynek stoi też w obliczu wyzwań, jakie związane są z wprowadzeniem zakazu handlu w niedzielę oraz tzw. podatku galeryjnego. Pomimo niepewności związanej z ostatecznym kształtem tych reform już teraz widzimy jak uczestnicy rynku dynamicznie zareagowali na potencjalne zmiany. Przykładem może być chociażby poszerzanie oferty spożywczej przez sklepy na stacjach benzynowych, których zakaz handlu zapewne nie obejmie.

Autorem komentarza jest Marta Mikołajczyk-Pyrć, dyrektor pionu nieruchomości handlowych w dziale zarządzania nieruchomościami i aktywami, Savills

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Newsletter SCF News | Retailnet.pl

Codziennie nowe informacje dla profesjonalistów rynku centrów handlowych.