pizza-hut-restauracja
Restauracja Pizza Hut

Zarząd spółki AmRest poinformował, że wstępne wyniki sprzedaży Grupy wyniosły w czwartym kwartale 2017 roku 1 519 mln zł i były o 25,1 proc. wyższe niż przed rokiem. W tym samym okresie sprzedaż Grupy w walutach lokalnych wzrosła o 28 proc.

Na dynamikę sprzedaży Grupy w Q4 2017 pozytywnie wpłynęła konsolidacja wyników sieci 15 restauracji KFC w Niemczech nabytych 1 marca 2017 roku, sieci Pizza Hut Delivery we Francji przejętej 16 maja 2017 roku, sieci Pizza Hut w Niemczech przejętej w dniu 31 lipca 2017 roku, 22 restauracji KFC nabytych 2 października 2017 na rynku rosyjskim, 37 restauracji KFC przejętych we Francji w czwartym kwartale 2017 roku oraz spółki Restaurant Partner Polska Sp. z o.o. w której AmRest objął udziały 31 sierpnia 2017 roku (łącznie 150 mln zł przychodów w Q4 2017). Z wyłączeniem sprzedaży wymienionych biznesów przychody Grupy w Q4 2017 wzrosły o 12,7 proc.

AmRest planuje otwarcie 300 nowych restauracji w 2018

Sprzedaż wygenerowana na rynkach Europy Środkowo–Wschodniej wyniosła w Q4 2017 745 mln zł, co stanowi wzrost o 18,7 proc. w porównaniu do Q4 2016. Sprzedaż wygenerowana w tej dywizji w walutach lokalnych wzrosła o 19,1 proc.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy AmRest otworzył 172 nowe restauracje. W 2018 roku spółka planuje podtrzymać dynamiczne tempo rozwoju organicznego, otwierając 300+ nowych restauracji