Najważniejsze zmiany legislacyjne, które będą miały duży wpływ na obiekty handlowe

Planowany zakaz handlu w niedziele wpłynie na spadek obrotów i uderzy w osoby niezamożne, które stracą pracę – mówi dla Retailnet Aleksander Walczak, Prezes Zarządu Dekada SA.

Aleksander Walczak, Prezes Zarządu Dekada SA

– W 2017 roku tempo rozwoju rynku handlowego było zbliżone do roku poprzedniego, jednak głównym i utrzymującym się w tym roku trendem były zmiany jakościowe, w tym: rekomercjalizacje, rozbudowy i modernizacje istniejących obiektów. Centra handlowe dostosowują się do zmian zachowań konsumentów i przekształcają w miejsca spotkań, w których handel nie odgrywa już tak kluczowej roli. W każdym sektorze rynku, czy są to duże galerie handlowe, czy obiekty convenience, dominująca stała się wygoda i nowe doświadczenie, a o sukcesie obiektów handlowych decyduje dziś to, czy są w stanie stać się dla klienta czymś więcej i wpisać w rytm jego życia. Te zmiany dostrzegane są także przez retailerów, którzy nie tylko poszukują nowych lokalizacji i powierzchni w największych centrach w głównych aglomeracjach, ale doceniają również potencjał mniejszych miejscowości, dostosowują swoje koncepty do oczekiwań tego rynku i wprowadzają nowe standardy obsługi klientów – podkreśla Aleksander Walczak.

W najbliższych latach możemy spodziewać się kolejnych remodelingów obiektów, poszerzania oferty rozrywkowej i gastronomicznej, dalszego rozwoju sprzedaży wielokanałowej. Na kondycję rynku handlowego bardzo duży wpływ będą miały jednak zmiany legislacyjne. Wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej i program 500+ przyczyniły się do wzrostu dochodów, wielu osobom dały szansę na zaspokojenie podstawowych potrzeb zakupowych i pobudziły potrzeby konsumentów. Ale równocześnie wprowadzane są bariery i ograniczenia w ich zaspokajaniu. Planowany zakaz handlu w niedziele wpłynie oczywiście na spadek obrotów i uderzy w osoby niezamożne, które stracą pracę. Obciążenia finansowe w postaci podatku od handlu detalicznego czy minimalnego podatku od centrów handlowych będą musiały znaleźć pokrycie w przychodach obiektów. Efektem będzie podniesienie czynszów przez zarządców chcących utrzymać rentowność projektów i w konsekwencji podniesienie cen w sklepach. Zmiany podatkowe mogą wpłynąć także na stabilność i pewność rynku inwestycyjnego – spadek zaufania inwestorów i instytucji finansujących będą oznaczały większe ryzyko i wyższe koszty realizacji nowych inwestycji, ale również ograniczenie modernizacji i działań w zakresie zwiększania wartości starszych obiektów.

Pomimo wielu utrudnień, także planistycznych, w Dekadzie konsekwentnie realizujemy projekty obiektów wpisujących się w styl i rytm życia konsumentów i tworzących nowy wymiar przestrzeni miejskiej. Stąd nasze projekty rewitalizacji dworców autobusowych i kolejowych, które realizujemy obecnie razem z PKP w Koninie i Mińsku Mazowieckim, oraz lokalizowanie dominujących dla danych rynków projektów w centrach miast, jak ma to miejsce w przypadku Galerii Dekada w Nysie, która wpisana zostanie w historyczny charakter okolicy. Dekada Nysa zgodnie z oczekiwaniami konsumentów będzie posiadała większy zakres usług, w tym gastronomicznych oraz 4-salowy multiplex kinowy.

Komentarza udzielił Aleksander Walczak, Prezes Zarządu Dekada SA.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Newsletter SCF News | Retailnet.pl

Codziennie nowe informacje dla profesjonalistów rynku centrów handlowych.