Wizualizacja Galerii Libero w Katowicach
Wizualizacja Galerii Libero w Katowicach

Na koniec 2017 roku całkowita powierzchnia najmu nowoczesnych obiektów handlowych (tradycyjne centra handlowe, parki handlowe, obiekty typu strip mall oraz centra wyprzedażowe) w Polsce wyniosła 11,54 mln mkw. w 489 projektach – wynika z raportu PRRF.

Polish Retail Research Forum (PRRF) podsumowało dane dotyczące rynku centrów handlowych w Polsce na koniec 2017 roku. Dane rynkowe zostały przygotowane wspólnie przez zespół analityków i obejmują swoim zakresem zasoby nowoczesnej powierzchni handlowej, w tym nowe obiekty oddane do użytkowania oraz podaż znajdującą się w budowie.

Największe rynki handlowe

Największymi rynkami handlowymi pozostają niezmiennie aglomeracja warszawska (ponad 1,57 mln mkw.) oraz konurbacja katowicka (około 1,15 mln mkw.). Wśród ośmiu głównych aglomeracji najmniejszym zasobem nowoczesnej powierzchni handlowej charakteryzuje się aglomeracja szczecińska (303,7 tys. mkw.).

W drugiej połowie 2017 roku zasoby nowoczesnej powierzchni handlowej wzrosły o ponad 351 tys. mkw. Podaż ta obejmowała zarówno nowe obiekty (np. Wroclavia we Wrocławiu czy Galeria Północna w Warszawie), rozbudowy istniejących projektów (m.in. Homepark Franowo w Poznaniu i Galaxy w Szczecinie), jak również modernizację i remont obiektu, który na okres robót budowlanych został czasowo wyłączony z zasobów nowoczesnych obiektów handlowych (ETC Swarzędz).

Z końcem 2017 r., z zasobów nowoczesnych powierzchni handlowych wyłączone zostały dwa obiekty zlokalizowane na terenie Bydgoszczy: CH Glinki (ze względu na trwający proces przekształcania go w centrum wyprzedażowe Metropolitan Outlet) oraz Bydgoskie Centrum Finansowe (zmiana funkcji z handlowej na biurową). Efektem tych zmian, był spadek współczynnika pustostanów o 3,5 p.p., do poziomu 1,9 proc.

Projekty w budowie

Na etapie budowy zidentyfikowano obiekty o łącznej powierzchni około 533,3 tys. m kw. Blisko 83 proc. z nich powinna zostać oddana do użytkowania w 2018 roku. Wśród nich znajdują się obiekty o dużej skali realizowane w największych aglomeracjach, m.in. Forum Gdańsk (62 tys. mkw.), Galeria Libero w Katowicach (45 tys. mkw.) oraz Gemini Park w Tychach (36 tys. mkw.). Największym projektem obecnie budowanym jest Galeria Młociny w Warszawie (75 tys. mkw.), z planowaną datą oddania na 2019 r.

Około 16 proc. powierzchni obecnie budowanej znajduje się w rozbudowach obiektów istniejących, m.in. powiększenie Morskiego Parku Handlowego o 16,5 tys. mkw. czy rozbudowę CH Janki o 21 tys. mkw.

Współczynnik pustostanów dla największych 18 rynków handlowych w Polsce na koniec 2017 r. spadł do 4 proc. (wobec 4,1 proc. na koniec pierwszej połowy 2017 roku). Największy wpływ na poziom powierzchni niewynajętej w 2017 r. miało zamykanie w pierwszej połowie roku wielkopowierzchniowych sklepów sieci Praktiker, spośród których nieliczne zostały wynajęte innym operatorom i najemcom. W drugiej połowie 2017 r., swoje wyjście z rynku ogłosiła również firma Jatomi Fitness, zwalniając w grudniu lokale w Złotych Tarasach w Warszawie oraz w Millenium Hall w Rzeszowie. Zamknięcia kolejnych siłowni planowane są na rok 2018. Zarówno sukcesywna absorpcja powierzchni zwalnianej przez sklepy sieci Alma przez innych najemców spożywczych, jak również wyłączenie z zasobów nowoczesnych powierzchni handlowych dwóch obiektów zlokalizowanych na terenie Bydgoszczy, przyczyniły się do niewielkiego spadku tego wskaźnika.

Wśród ośmiu największych aglomeracji najwyższy poziom wskaźnika pustostanów odnotowano w Katowicach (5,8 proc.) oraz w Poznaniu (5,3 proc.). Najwyższy wzrost wskaźnika spośród głównych miast zaobserwowano w Poznaniu i Trójmieście po 80 punktów bazowych. Najniższym poziomem współczynnika charakteryzowały się aglomeracja warszawska oraz wrocławska, w których pustostany wynosiły 2,9 proc.

Udział powierzchni niewynajętej

Wśród siedmiu rynków handlowych obejmujących miasta o populacji 200 tys.-399 tys. mieszkańców największy udział powierzchni niewynajętej zanotowano w Radomiu (8,5 proc.) i Częstochowie (6,6 proc.), natomiast najniższy współczynnik pustostanów został zarejestrowany w Toruniu (1,7 proc.) i Bydgoszczy (1,9 proc.).

W czterech miastach o populacji 150 – 199 tys. mieszkańców wskaźniki powierzchni niewynajętej przedstawiały się następująco: 1,8 proc. w Kielcach, 2,2 proc. w Rzeszowie, 1,9 proc. w Olsztynie oraz 3,8 proc. w Bielsku – Białej. W ostatnim z wymienionych miast odnotowano najwyższy wzrost wskaźnika pustostanów (o 2,4 p.p.), co było spowodowane zamknięciem supermarketu Piotr i Paweł w Galerii Sfera oraz sklepu Decathlon w Retail Parku Karpacka.

Badanie Polish Retail Research Forum

W czwartym kwartale 2017 roku Polish Retail Research Forum dokonało klasyfikacji analizowanych obiektów handlowych w Polsce. Istniejące projekty zostały scharakteryzowane wg formatu (centra handlowe, parki handlowe, centra wyprzedażowe oraz obiekty typu strip mall, czyli mniejsze parki handlowe), lokalizacji (w centrum miasta, w granicach miasta, poza miastem) oraz zasięgu (lokalne, regionalne). Dodatkowo, centra handlowe zostały ocenione pod kątem oferty w czterostopniowej skali.

Około 85 proc. zasobów analizowanych przez PRRF stanowią tradycyjne centra handlowe. Jak pokazują badania, jakość polskich centrów handlowych jest bardzo dobra, ponieważ blisko połowę analizowanych obiektów stanowią 3- i 4-gwiazdkowe projekty z rozbudowaną ofertą modową, usługową i rozrywkową. Niemal 10 proc. zasobów przypada na parki handlowe (w tym małe, typu strip mall), a pozostałe prawie 5 proc. – na centra wyprzedażowe.