Od stycznia 2018 roku właścicieli obiektów handlowych obowiązuje nowa forma opodatkowania. Tzw. minimalny podatek od nieruchomości komercyjnych dotyczy podatników, którzy posiadają środki trwałe o wartości początkowej przekraczającej 10 mln zł (m.in. centra handlowe, domy towarowe, samodzielne sklep i butiki).

Stawka nowego podatku wynosi 0,035 proc. od wartości nieruchomości pomniejszonej o wspomniane 10 mln zł. Daninę należy płacić do 20. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Można odpisać od wysokości zapłaconego CIT.

Jednak w związku z tym, że w mediach pojawiły się zapytania i nieprawidłowe propozycje odliczania od zaliczki na podatek PIT lub CIT kwotę podatku minimalnego, Ministerstwo Finansów opublikowało komunikat wyjaśniający jak należy poprawnie interpretować nowe przepisy.

– Podatnik zobowiązany do zapłaty tzw. podatku minimalnego może więc: zapłacić podatek minimalny, a przy wyliczaniu zaliczki CIT (PIT) odliczyć ten podatek od podatku należnego PIT (CIT) albo wpłacić zaliczkę na podatek CIT (PIT) w pełnej wysokości, jeżeli podatek minimalny  jest niższy niż kwota tej zaliczki – czytamy w komunikacie wyjaśniającym MF.

Jak informuje Ministerstwo Finansów, nowelizacja ustawy o PIT i CIT z 27 października 2017 r. służy temu, aby wyeliminować konieczność wykonywania przez podatników dwóch płatności: raz podatku minimalnego, a następnie zaliczki na podatek pomniejszonej o kwotę podatku minimalnego. I służy – jak czytamy w komunikacie – wyłącznie ułatwieniu rozliczania podatku minimalnego, którego płatność – z uwagi na jego miesięczny charakter – pokrywa się z płatnościami miesięcznych zaliczek na podatek PIT lub CIT.